SPOLUPRACUJEME:
Stacks Image 961
Stacks Image 963
Stacks Image 965
Stacks Image 967
Stacks Image 969
Stacks Image 5159
STAVITEĽ n.o.
Nezisková organizácia STAVITEĽ n.o. ďakuje všetkým doterajším aj budúcim darcom 2% (3%) dane, ktorou podporujú jej verejno-prospešnú činnosť!
Stacks Image 979
Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Ako postupovať?
© 2018 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail