ZMLUVY - 2017

Názov zmluvy

Číslo

Obchodné meno

Sídlo

IČO

Predmet

Hodnota

Dát. uzavretia

Dát. účinnosti

Platnosť do

Zmluva o dodávke výkonov tovarov

1/2017

Webhouse s.r.o.

Paulínska 20, Trnava

36743852

Predĺženie registrácie domény

14,75

9.1.2017

21.1.2017

20.1.2018

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

2/2017

Patrik Balogh

Užívanie vonkajšieho športového areálu na účely nácviku basketbalu

7,00 EUR/hod.

13.1.2017

13.1.2017

31.1.2017

Kúpna zmluva

3/2017

COOP Jednota Komárno, SD

Vodná č. 36, 945 01 Komárno

44717

Predaj potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru

-

13.1.2017

13.1.2017

31.12.2017

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

4/2017

Klub športového karate

Novozámocká 10, 94701 Hurbanovo

37963481

Prenájom nebytových priestorov na účely tréningu karate

7,00 EUR/hod.

27.1.2017

30.1.2017

28.2.2017

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

5/2017

Ladislav Máčik

Prenájom nebytových priestorov na účely halového futbalu

7,00 EUR/hod.

30.1.2017

1.2.2017

28.2.2017

Nájomná zmluva o krátkododm prenájme nehnuteľnosti

6/2017

Mesto Hurbanovo

Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo

306452

Prenájom veľkej sály Kultúrneho domu

1,00 EUR

30.1.2017

31.1.2017

31.1.2017

Zmluva o dodávke výkonov tovarov

7/2017

Poradca podnikateľa,spol. s.r.o.

Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

31592503

Tlačená verzia Finančného spravodajcu ročník 2017

26,40

15.2.2017

16.2.2017

31.12.2017

Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

8/2017

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava

35815256

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu - telocvičňa

-

1.3.2017

1.5.2017

30.4.2019

Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

9/2017

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava

35815256

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu ŠI+C pavilón+Jedáleň

-

1.3.2017

1.5.2017

30.4.2019

Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

10/2017

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava

35815256

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu- škola

-

1.3.2017

1.5.2017

30.4.2019

Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

11/2017

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava

35815256

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu- kuchyňa

-

1.3.2017

1.5.2017

30.4.2019

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

12/2017

Patrik Balogh

Prenájom vonkajšieho športového areálu na účely nácviku basketbalu

Zmluva o zabezpečení športovej súťaže

13/2017

Ministerstvo vnútra SR, Okr. úrad NR, odb. školstva

Štefánikova 69, 94901 Nitra

151866

Organizačné a mat.-tech. zabezpečenie okr. kola šport. súťaže vo futbale

-

27.3.2017

3.4.2017

21.4.2017

Nájomná zmluva o krátkododm prenájme nehnuteľnosti

14/2017

Mesto Hurbanovo

Komárňanská 91, Hurbanovo

306452

Prenájom športového ihriska za účelom usporiadania futbalového turnaja

130,00

3.4.2017

6.4.2017

6.4.2017

Nájomná zmluva o krátkododm prenájme nehnuteľnosti

15/2017

Mesto Hurbanovo

Komárňanská 91, Hurbanovo

306452

Prenájom veľkej sály Kultúrneho domu na Rozlúčku- Ballagás

1,00

18.5.2017

19.5.2017

19.05.2017

Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov

16/2017

Metodicko -pedagogické centrum

Ševčenkova 11, 85005 Bratislava

164348

Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka

742,00

11.4.2017

15.5.2017

neurčito

Rámcová dohoda na dodanie potravín

17/2017

Bidfood Slovakia s.r.o.

Piešťanská 2321/71,Nové mesto nad Váhom

34152199

Dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov

20 305,53

30.6.2017

15.8.2017

30.6.2018

Rámcová dohoda na dodanie potravín

18/2017

Mirkom s.r.o.

Hlavná 8/14, 94632 Marcelová

44886764

Dodávka živočíšnych výrobkov, mäsa, mäsových výrobkov, mrazenej hydiny

10 298,40

4.7.2017

15.8.2017

30.6.2018

Rámcová dohoda na dodanie potravín

19/2017

Mirkom s.r.o.

Hlavná 8/14, 94632 Marcelová

44886764

Dodávka mrazených zemiakov, zemiakových výrobkova mrazenej zeleniny

2 562,24

4.7.2017

15.8.2017

30.6.2018

Rámcová dohoda na dodanie potravín

20/2017

Mabonex Slovakia s.r.o.

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

31428819

Dodávka nakladanej a konzervovanej zeleniny a ovocia

2 641,28

29.6.2017

15.8.2017

30.6.2018

Rámcová dohoda na dodanie potravín

21/2017

Mabonex Slovakia s.r.o.

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

31428819

Dodávka suchých strukovín

374,38

29.6.2017

15.8.2017

30.6.2018

Rámcová dohoda na dodanie potravín

22/2017

Mabonex Slovakia s.r.o.

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

31428819

Dodávka mlynských výrobkov, škrobu, škrobových výrobkov

1 629,25

29.6.2017

15.8.2017

30.6.2018

Rámcová dohoda na dodanie potravín

23/2017

Mabonex Slovakia s.r.o.

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

31428819

Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov

2 718,21

29.6.2017

15.8.2017

30.6.2018

Rámcová dohoda na dodanie potravín

24/2017

Mabonex Slovakia s.r.o.

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

31428819

Dodávka živočíšnych alebo rastlinných olejov a tukov

1 689,71

29.6.2017

15.8.2017

30.6.2018

Rámcová dohoda na dodanie potravín

25/2017

Mabonex Slovakia s.r.o.

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

31428819

Dodávka mliečnych výrobkov

6 516,56

29.6.2017

15.8.2017

30.6.2018

Rámcová dohoda na dodanie potravín

26/2017

Projekt- Market s.r.o.

Suché Mýto 1, 81103 Bratislava

50284053

Dodávka spracovaných a konzervovaných rýb

3 178,80

13.7.2017

15.8.2017

30.6.2018

Rámcová dohoda na dodanie potravín

27/2017

Novogal a.s.

Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou

199567

Dodávka poľnohospodárskych a záhradníckych produktov - vajcia

796,80

28.6.2017

15.8.2017

30.6.2018

Rámcová dohoda na dodanie potravín

28/2017

Kondor EU, s.r.o

Tatranská 616/50, Nové Zámky

45305439

Dodávka pekárenského tovaru, čerstvého pečiva

5 621,53

4.7.2017

15.8.2017

30.6.2018

Zmluva o vyplácaní štipendií

29/2017

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava

151882

Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl

-

1.7.2017

1.9.2017

neurčito

Rámcová dohoda na dodanie potravín

30/2017

Frutix s.r.o.

Budovateľská 4, 94001 Nové Zámky

48235407

Dodávka obilnín, zemiakov, zeleniny, ovocia a orechov

10 908,00

17.7.2017

15.8.2017

30.6.2018

Rámcová dohoda na dodanie potravín

31/2017

Mabonex Slovakia s.r.o.

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

31428819

Dodávka tovaru do šk. bufetu

2 974,50

20.7.2017

15.8.2017

30.6.2018

Nájomná zmluva o krátkododm prenájme nehnuteľnosti

32/2017

Mesto Hurbanovo

Komárňanská 91, Hurbanovo

306452

Prenájom veľkej sály KD

1,00

26.6.2017

30.6.2017

30.6.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

33/2017

Carisma spol. s.r.o.

Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou

36529346

Sprostredkovanie prístupu do siete a rozvodu káblovej televízie

5,80

30.8.2017

31.7.2017

neurčito

Rámcová dohoda na poskytnutie služieb

34/2017

SOŠ stavebná, Nitra/ Gabriel Klotton, Hurbanovo

Nábrežie mládeže1, 95028 Nitra/ Školská 17, 94703 Hurbanovo

00893293/ 30919789

Zabezpečenie prechodného ubytovania 3 žiakov

20 EUR/ 1 žiak/ 1 mesiac

4.9.2017

5.9.2017

30.6.2018

Rámcová dohoda na poskytnutie služieb

35/2017

SOŠ stavebná, Nitra/ Gabriel Klotton, Hurbanovo

Nábrežie mládeže1, 95028 Nitra/ Školská 17, 94703 Hurbanovo

00893293/ 30919789

Zabezpečenie celodennej stravy pre 3 žiakov

27 EUR/ 1 žiak/ 1 mesiac

4.9.2017

5.9.2017

30.6.2018

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

36/2017

Ľubomír Koritiak

Prenájom nebytových priestorov na účely halového futbalu

7,00 EUR / hod.

2.10.2017

3.10.2017

31.10.2017

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

37/2017

Ing. Zoltán Hegyi

Prenájom nebytových priestorov na účely halového futbalu

7,00 EUR / hod.

29.9.2017

2.10.2017

31.10.2017

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

38/2017

Patrik Balogh

Prenájom nebytových priestorov na účely nácviku basketbalu

7,00 EUR / hod.

16.10.2017

17.10.2017

31.10.2017

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

39/2017

Ľubomír Koritiak

Prenájom nebytových priestorov na účely halového futbalu

7,00 EUR / hod.

2.11.2017

2.11.2017

30.11.2017

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

40/2017

Patrik Balogh

Prenájom nebytových priestorov na účely tréningu basketbalu

7,00 EUR / hod.

4.11.2017

4.11.2017

30.11.2017

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

41/2017

Mgr. Tibor Moravčík

Prenájom nebytových priestorov na účely tréningov karate

7,00 EUR / hod.

6.11.2017

6.11.2017

30.11.2017

Rámcová dohoda na dodanie potravín

42/2017

Mirkom Plus s.r.o.

Hlavná 1160, Marcelová

51081709

Dodávka mrazených zemiakov, zemiakových výrobkova mrazenej zeleniny

2 716,80

15.11.2017

1.12.2017

30.6.2018

Rámcová dohoda na dodanie potravín

43/2017

Mirkom Plus s.r.o.

Hlavná 1160, Marcelová

51081709

Dodávka mrazenej hydiny

8 303,04

15.11.2017

1.2.2017

30.6.2018

Nájomná zmluva o krátkododm prenájme nehnuteľnosti

44/2017

Mesto Hurbanovo

Komárňanská 91, Hurbanovo

306452

Krátkodobý prenájom KD za účelom uskutočnenia Dňa študentov

1,00 EUR

14.11.2017

15.11.2017

15.11.2017

Zmluva o dodávke výkonov tovarov

45/2017

Webhouse s.r.o.

Paulínska 20, 91701 Trnava

36743852

Predĺženie registrácie domény

-

10.11.2017

12.11.2017

11.11.2018

Zmluva o dodávke výkonov tovarov

46/2017

Kovotyp s.r.o.

Ľanová 8, 82101 Bratislava

35808705

Dodávka kovových šatníkových skriniek

5 928,00

27.11.2017

28.11.2017

28.02.2018

Zmluva o dodávke výkonov tovarov

47/2017

Poradca podnikateľa,spol. s.r.o.

Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

Tlačená verzia publikácií Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2018

-

22.11.2017

01.01.2018

31.12.2018

Nájomná zmluva o krátkododm prenájme nehnuteľnosti

48/2017

Mesto Hurbanovo

Komárňanská 91, Hurbanovo

306452

Prenájom veľkej sály KD za účelom uskutočnenia stužkovej slávnosti

1,00 EUR

24.11.2017

01.12.2017

01.12.2017

Zmluva o dodávke výkonov tovarov

49/2017

Anton Takáč

T.Vansovej 20, Nové Zámky

17743419

Nákup termostatických ventilov, ich demontáž a montáž

5165,00 EUR

8.12.2017

9.12.2017

8.3.2018

© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail