ZMLUVY - 2018

Názov zmluvy

Číslo

Obchodné meno

Sídlo

IČO

Predmet

Hodnota

Dát. uzavretia

Dát. účinnosti

Platnosť do

Nájomná zmluva

1/2018

Tibor Moravčík

Brezová 12, Hurbanovo

Prenájom telocvične na účely tréningu karate

7,00 EUR/hod.

8.1.2018

9.1.2018

31.1.2018

Nájomná zmluva

2/2018

Patrik Balogh

Konkolyho 1541/20, Hurbanovo

Prenájom telocvične na účely nácviku basketbalu

7,00 EUR/hod.

2.1.2018

3.1.2018

31.1.2018

Zmluva o dodávke výkonov a tovarov

3/2018

Webhouse, s.r.o.

Paulínska 20, 91701 Trnava

36743852

Predĺženie registrácie domény - Hosting Optimum

14,28 EUR

10.1.2018

22.1.2018

21.1.2019

Nájomná zmluva

4/2018

Ľubomír Korytiak

Pavlov Dvor 2229/20, Hurbanovo

Prenájom telocvične na účely halového futbalu

7,00 EUR/hod.

2.1.2018

3.1.2018

31.1.2018

Zmluva o spolupráci

5/2018

Inštitút cirkulárnej ekonomiky o,z

Belinského 3 1 851 01 Bratislava

50192531

podpora triedeného zberu odpadov a kompostovania na škole v projekte Kruh obehového hospodárstva

12.1.2018

12.1.2018

30.4.2019

Nájomná zmluva

6/2018

Zdenek Husárik

Agátová 12,94701 Hurbanovo

-

Prenájom telocvične na účely halového futbalu

7,00 EUR/hod.

2.1.2018

3.1.2018

31.1.2018

Zmluva o obstaraní pobytu

7/2018

Matejka Michal- Bergtour

Žiar č. 217, 03205 Smrečany

46862846

Ubytovanie žiakov lyžiarskeho kurzu s plnou penziou

132,00 EUR na žiaka za celý pobyt

26.1.2018

11.2.2018

17.2.2018

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

8/2018

Zdenek Husárik

Agátová 12,94701 Hurbanovo

-

Prenájom telocvične na účely halového futbalu

7,00 EUR/hod.

2.2.2018

3.2.2018

28.2.2018

Kúpna zmluva

9/2018

COOP Jednota KOmárno SD

Vodná 36, 94501 Komárno

36520161

Nákup potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru

-

2.2.2018

3.2.2018

31.12.2018

Nájomná zmluva

10/2018

Mesto Hurbanovo

Komárňanská 91

306452

Prenájom športového ihriska za účelom usporiadania futbalového turnaja

130,00

5.4.2018

13.4.2018

13.4.2018

Nájomná zmluva

11/2018

Patrik Balogh

Konkolyho 1541/20, Hurbanovo

-

Prenájom vonkajšieho športového areálu na účely nácviku basketbalu

2,00 EUR/hod.

5.4.2018

5.4.2018

30.4.2018

Nájomná zmluva

12/2018

Patrik Balogh

Konkolyho 1541/20, Hurbanovo

-

Prenájom vonkajšieho športového areálu na účely nácviku basketbalu

2,00 EUR/hod.

2.5.2018

3.5.2018

31.05.2018

Zmluva o ochrane osobných údajov

13/2018

aSc Applied Software Consultants s.r.o.

Svoradova 7, 81103 Bratislava

31361161

Zmluva o ochrane osobných údajovov a o sprostredkovaní v informačnom systéme aScAgenda

17.5.2018

18.5.2018

neurčito

Zmluva o dielo

14/2018

VIDOR s.r.o.

Martin nad Žitavou č. 223, 95301

46736263

Výmena okien v pavilóne B budovy školy

48889,78 EUR

21.5.2018

2.7.2018

31.8.2018

Nájomná zmluva

15/2018

Patrik Balogh

Konkolyho 1541/20, Hurbanovo

Prenájom vonkajšieho športového areálu na účely nácviku basketbalu

2,00 EUR/hod.

4.6.2018

5.6.2018

30.06.2018

Zmluva o spolupráci

16/2018

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov

Vysoká 32, 811 06 Bratislava

31768164

Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve

-

15.6.2018

16.6.2018

neurčito

Zmluva na dodanie tovaru

17/2018

TRACO Computers s.r.o.

Kukučínova 3, 92101 Piešťany

31421652

Dodávka tabletov iPad 32GB Wifi Silver 2017

4350,00 EUR

13.6.2018

20.6.2018

-

Nájomná zmluva

18/2018

Mesto Hurbanovo

Komárňanská 91

306452

Prenájom velkej sály KD za účelom ukončenia šk. roka

1,00 EUR

11.6.2018

29.6.2018

29.6.2018

Rámcová dohoda

19/2018

Ing. Július Beke, Mäso-údeniny

Železničná 8, 94501 KOmárno

45981353

Potraviny do ŠJ: Chladené kuracie mäso

6564,90 EUR

19.7.2018

13.8.2018

31.12.2019

Rámcová dohoda

20/2018

Frutix s.r.o.

Budovateľská 4, Nové Zámky

48235407

Potraviny do ŠJ: Obilniny, zemieky, zelenina, ovocie a orechy

12918,00 EUR

19.7.2018

13.8.2018

31.12.2019

Rámcová dohoda

21/2018

Mabonex Slovakia spol. s.r.o.

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

31428819

Potraviny do ŠJ: Suché strukoviny

527,69 EUR

20.07.2018

13.8.2018

31.12.2019

Rámcová dohoda

22/2018

Mabonex Slovakia spol. s.r.o.

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

31428819

Potraviny do ŠJ: Rôzne potravinárske výrobky

6443,53 EUR

20.7.2018

13.8.2018

31.12.2019

Rámcová dohoda

23/2018

Mabonex Slovakia spol. s.r.o.

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

31428819

Potraviny do ŠJ: Poľnohospodárske a záhradnícke produkty-vajcia

700,80 EUR

20.7.2018

13.8.2018

31.12.2019

Rámcová dohoda

24/2018

Mabonex Slovakia spol. s.r.o.

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

31428819

Potraviny do ŠJ: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, mrazená hydina

10582,78 EUR

20.7.2018

13.8.2018

31.12.2019

Rámcová dohoda

25/2018

Mabonex Slovakia spol. s.r.o.

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

31428819

Potraviny do ŠJ: Nakladaná alebo konzervovaná zelenina a spracované ovocie

4195,15 EUR

20.07.2018

13.8.2018

31.12.2019

Rámcová dohoda

26/2018

Mabonex Slovakia spol. s.r.o.

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

31428819

Potraviny do ŠJ: Mlynské výrobky, škrob, škrobové výrobky

9608,65 EUR

20.7.2018

13.8.2018

31.12.2019

Rámcová dohoda

27/2018

Mabonex Slovakia spol. s.r.o.

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

31428819

Potraviny do ŠJ: Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky

2279,82 EUR

20.7.2018

13.8.2018

31.12.2019

Rámcová dohoda

28/2018

Mabonex Slovakia spol. s.r.o.

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

31428819

Potraviny do ŠJ: Mliečne výrobky

8322,35 EUR

20.7.2018

13.8.2018

31.12.2019

Rámcová dohoda

29/2018

Kondor EU, s.r.o.

Tatranská 616/50, 94002 Nové Zámky

45305439

Potraviny do ŠJ: Pekárenský tovar

5879,61 EUR

13.7.2018

13.8.2018

31.12.2019

Rámcová dohoda

30/2018

Bidfood Slovakia, s.r.o.

Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

34152199

Potraviny do ŠJ: Mrazené zemiaky, zemiak. výrobky a mraz. zelenina

3359,22 EUR

27.7.2018

13.8.2018

31.12.2019

Rámcová dohoda

31/2018

Bidfood Slovakia, s.r.o.

Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

34152199

Potraviny do ŠJ: Čerstvé mäso a mäsové výrobky

22006,29 EUR

27.7.2018

13.8.2018

31.12.2019

Rámcová dohoda

32/2018

Bidfood Slovakia, s.r.o.

Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

34152199

Potraviny do ŠJ: Spracované a konzervované ryby

3840,50 EUR

27.7.2018

13.8.2018

31.12.2019

Nájomná zmluva

33/2018

Mesto Hurbanovo

Komárňanská 91, Hurbanovo

306452

Prenájom KD za účelom otvorenia šk. roka

1,00 EUR

31.8.2018

3.9.2018

03.09.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

34/2018

Orange Slovensko a.s.

Metodova 8, 82108 Bratislava

35697270

Aktivácia účastníckeho programu

31,00 EUR/mesačne

14.9.2018

20.9.2018

20.9.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

35/2018

Orange Slovensko a.s.

Metodova 8, 82108 Bratislava

35697270

Aktivácia účastníckeho programu

31,00 EUR/mesačne

14.9.2018

20.9.2018

20.9.2020

Nájomná zmluva

36/2018

Patrik Balogh

Konkolyho 1541/20, Hurbanovo

Prenájom nebytových priestorov za účelom nácviku basketbalu

7,00 EUR/hod.

3.10.2018

6.10.2018

31.10.2018

Nájomná zmluva

37/2018

Ing. Zoltán Hegyi

Železničná 30, 94701 Hurbanovo

Prenájom telocvične na účely halového futbalu

7,00 EUR/hod

8.10.2018

8.10.2018

31.10.2018

Kúpna zmluva

38/2018

F.PETROL s.r.o.

Ul. Gy. Berecza 2723/1, Komárno

36562688

Kúpna zmluva na tovar - automobilový benzín

17.10.2018

18.10.2018

neurčito

Zmluva o dodávke výkonov a tovarov

39/2018

Webhouse, s.r.o.

Paulínska 20, 91701 Trnava

36743852

Predĺženie registrácie domény - služba Fajnšmeker

-

29.10.2018

12.11.2018

11.11.2019

Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme

40/2018

Mesto Hurbanovo

Komárňamská 91, Hurbanovo

306452

Prenájom KD za účelom uskutočnenia výchovného koncertu

1,00 EUR

29.10.2018

5.11.2018

5.11.2018

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

41/2018

Patrik Balogh

Konkolyho 1541/20, Hurbanovo

Prenájom nebytových priestorov za účelom nácviku basketbalu

7,00 EUR/hod.

2.11.2018

2.11.2018

30.11.2018

Nájomná zmluva na prenájom KD

42/2018

Mesto Hurbanovo

Komárňanská 91, Hurbanovo

306452

Prenájom KD za účelom Dňa študentov

1,00 EUR

19.11.2018

21.11.2018

21.11.2018

Nájomná zmluva na prenájom KD

43/2018

Mesto Hurbanovo

Komárňanská 91, Hurbanovo

306452

Prenájom KD za účelom Stužkovej slávnosti

1,00 EUR

19.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

Zmluva na dodanie tovaru

44/2018

Novitech, Nové Zámky, spol.s.r.o.

Komárňanská cesta 1, Nové Zámky

34104445

Nákup a výmena vstavaných diskov za SSD disky

2880,00 EUR

5.12.2018

6.12.2018

6.12.2018

Zmluva o bežnom účte

45/2018

Štátna pokladnica

Radlinského 32, Bratislava

360 65 340

Zmluva o bežnom účte

-

29.11.2018

30.11.2018

neurčito

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

46/20108

Patrik Balogh

Konkolyho 1541/20, Hurbanovo

Prenájom nebytových priestorov za účelom nácviku basketbalu

7,00 EUR/hod.

7.12.2018

8.12.2018

31.12.2018

Dodatok Ponuka E.Benefit

47/2018

ZSE Energia, A.S.

Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

36677281

Zmena a doplnenie všetkých zmlúv - E.BENEFIT

-

11.12.2018

01.01.2019

neurčito

© 2018 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail