ZMLUVY - 2018

Názov zmluvy

Číslo

Obchodné meno

Sídlo

IČO

Predmet

Hodnota

Dát. uzavretia

Dát. účinnosti

Platnosť do

Nájomná zmluva

1/2018

Tibor Moravčík

Brezová 12, Hurbanovo

Prenájom telocvične na účely tréningu karate

7,00 EUR/hod.

8.1.2018

9.1.2018

31.1.2018

Nájomná zmluva

2/2018

Patrik Balogh

Konkolyho 1541/20, Hurbanovo

Prenájom telocvične na účely nácviku basketbalu

7,00 EUR/hod.

2.1.2018

3.1.2018

31.1.2018

Zmluva o dodávke výkonov a tovarov

3/2018

Webhouse, s.r.o.

Paulínska 20, 91701 Trnava

36743852

Predĺženie registrácie domény - Hosting Optimum

14,28 EUR

10.1.2018

22.1.2018

21.1.2019

Nájomná zmluva

4/2018

Ľubomír Korytiak

Pavlov Dvor 2229/20, Hurbanovo

Prenájom telocvične na účely halového futbalu

7,00 EUR/hod.

2.1.2018

3.1.2018

31.1.2018

Zmluva o spolupráci

5/2018

Inštitút cirkulárnej ekonomiky o,z

Belinského 3 1 851 01 Bratislava

50192531

podpora triedeného zberu odpadov a kompostovania na škole v projekte Kruh obehového hospodárstva

12.1.2018

12.1.2018

30.4.2019

Nájomná zmluva

6/2018

Zdenek Husárik

Agátová 12,94701 Hurbanovo

-

Prenájom telocvične na účely halového futbalu

7,00 EUR/hod.

2.1.2018

3.1.2018

31.1.2018

Zmluva o obstaraní pobytu

7/2018

Matejka Michal- Bergtour

Žiar č. 217, 03205 Smrečany

46862846

Ubytovanie žiakov lyžiarskeho kurzu s plnou penziou

132,00 EUR na žiaka za celý pobyt

26.1.2018

11.2.2018

17.2.2018

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

8/2018

Zdenek Husárik

Agátová 12,94701 Hurbanovo

-

Prenájom telocvične na účely halového futbalu

7,00 EUR/hod.

2.2.2018

3.2.2018

28.2.2018

Kúpna zmluva

9/2018

COOP Jednota KOmárno SD

Vodná 36, 94501 Komárno

36520161

Nákup potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru

-

2.2.2018

3.2.2018

31.12.2018

© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail