Darujte nám 2% z Vašej dane

Vážení rodičia a priatelia školy!

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o., ktorá pôsobí pri Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove, ktorá združuje ľudí so záujmom zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy našich študentov a s blízkym vzťahom k tejto škole a jej tradíciám. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

Finančné prostriedky budú použité na:
 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy
 • podporovanie aktivít žiakov a pedagógov školy
 • podporovanie kultúrnych, športových a výchovných aktivít žiakov a pedagógov školy
 • podporovanie tradícií školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov organizácie:
Sídlo
Právna forma:
Štatutárny orgán – riaditeľ:
IČO:
STAVITEĽ, n. o.
Konkolyho 8, 947 01 Hurbanovo
Nezisková organizácia
Mgr. Štefan Tóth
42052394
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018 resp. do 3.4.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov organizácie:
Sídlo
Právna forma:
Štatutárny orgán – riaditeľ:
IČO:
STAVITEĽ, n. o.
Konkolyho 8, 947 01 Hurbanovo
Nezisková organizácia
Mgr. Štefan Tóth
42052394
 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

STAVITEĽ n.o.
Nezisková organizácia STAVITEĽ n.o. ďakuje všetkým doterajším aj budúcim darcom 2% (3%) dane, ktorou podporujú jej verejno-prospešnú činnosť!
Stacks Image 955
Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Ako postupovať?
škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná
© 2018 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail