PK prírodovedných predmetov

PREDMETY: MAT, FYZ, FYS, CHE, CVMn., INF, GEG

 

Meno, priezvisko Funkcia Aprobácia
PaedDr. Erzsébet Kalácska  predseda PK MAT, DEG
Mgr. Štefan Tóth zapisovateľ MAT, CHE
Mgr. Tímea Peťkovská člen MAT, TEV
RNDr. Agáta Böjtösová člen FYZ
Ing. Peter Macsánszky člen INF

 

 

 


Staršie príspevky

škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná


© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail