Deň otvorených dverí 2018

Vážení rodičia, milí ôsmaci a deviataci ZŠ!
Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove srdečne pozýva všetkých žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ako aj ich rodičov a učiteľov na „Dni otvorených dverí“, ktoré sa uskutočnia v dňoch 26. októbra 2018 (piatok) a 27. októbra 2018 (sobota). Prehliadka areálu školy so slovenským sprievodným slovom sa uskutoční v skupinách od 09:00 hod.

DOD - 20 8

Az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola igazgatósága szeretettel várja az alapiskolák 8. és 9. osztályos tanulóit, valamint szüleiket és tanáraikat a „Nyílt napok“ fogadási napjaira. Ezeket 2018. október 26-án (pénteken) és 27-én (szombaton) tartjuk. Az iskola megtekintése magyar nyelvű vezetéssel csoportokban történik 10:00 órai kezdettel.


Pre koho sme tu a prečo?

Prečo práve na STAVEBNÚ do Hurbanova?
Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove s triedami s vyučovacím jazykom slovenským a tiež s vyučovacím jazykom maďarským je štátna škola, ktorej zriaďovateľom je VÚC Nitra.

Vízia školy

Vízia školy
SPŠ stavebná bola zriadená v Hurbanove ako samostatná stredná škola v roku 1985. Aké je smerovanie školy do roku 2020? Súčasný vývoj nám dáva za pravdu, že stavebníctvo je odvetvie ...

SPOLUPRACUJEME:
Stacks Image 987
Stacks Image 991
Stacks Image 5151
Stacks Image 989
Stacks Image 993
Stacks Image 995
Stacks Image 3320
Stacks Image 3487
V ŠKOLE AJ NA INERNÁTE
Stacks Image 6276
škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná
© 2018 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail