MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Individuálne konzultácie v škole / Egyéni konzultációk az iskolában

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci! Od 08.03.2021, t.j. po jarných prázdninách pokračujeme v dištančnom vzdelávaní v nezmenenej forme. Zároveň umožňujeme pre všetkých žiakov školy prezenčné konzultácie v škole (najviac 5 žiakov + učiteľ v jednej skupine) na základe dohody s vyučujúcim daného predmetu. Ohľadom termínu konzultácie sa obráťte na Vašich učiteľov. Pri vstupe do budovy školy sa musíte preukázať negatívnym testom, nie starším ako 7 dní resp. potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 a vyplniť čestné prehlásenie, ktoré nájdete na našej webstránke: https://spsstav.sk/dokumenty/, alebo vo vchode do budovy školy. O prípadných ďalších zmenách vás budeme včas informovať.

Tisztelt szülők, kedves diákok! 2021.03.08-tól, vagyis a tavaszi szünet után folytatjuk a távoktatást változatlan formában. Egyúttal lehetőséget adunk minden diák számára személyes konzultációra az iskolában (legefeljebb 5 diák + tanár egy csoportban) egyes tantárgyakból. Az időpontot és magát a konzultációt az adott tantárgyat oktató tanárral kell egyeztetni. Az iskolába való belépés csakis 7 naptól nem öregebb negatív teszttel, vagy orvosi igazolással lehetséges, hogy átvészelték a betegséget. Mindemellett becsületbeli nyilatkozatot is kötelesek vagyunk kérni, amely megtalálható az iskola honlapján: https://spsstav.sk/dokumenty/, vagy az iskola főbejáratánál. Bármilyen változás esetén időben fogunk tájékoztatni mindenkit.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt