MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Publikované:

Druhý májový týždeň sme absolvovali krátkodobú vzdelávaciu aktivitu žiakov v Helsinkách, vo Fínsku. Cieľom pracovného stretnutia bola implementácia princípov STEAM vo vyučovacom procese. Každá partnerská škola pripravila praktickú ukážku STEAM vyučovacej hodiny. Náš tím si zvolil tému betón a jeho multidisciplinárne ...

Publikované:

Súťaž sa konala na 25.4.2024 na SOŠ OaS v Komárne. Z našej školy nás reprezentovali 3 dievčatá a 13 chlapcov. Suverénnou víťazkou sa stala žiačka našej školy Eva Vávrová, a druhé miesto obsadila tak isto naša žiačka Gyenes Vivien. Všetkým reprezentantom ďakujeme a blahoželáme za pekné výsledky a predvedené výkony.

Mgr. ...

Publikované:

Dňa 18. apríla sa konala dobročinná zbierka Ligy proti rakovine. Do našej školy zavítali žiaci - dobrovoľníci zo ZŠ v Hurbanove v sprievode svojej pani učiteľky Mgr. J. Moravčíkovej. Ich návšteva umožnila študentom i zamestnancom našej školy zapojiť sa do tejto šľachetnej činnosti. Dúfajme, že toto spoločné snaženie ...

Publikované:

Dňa 17. apríla sa žiaci I.A a II.A vybrali za kultúrou do Bratislavy. V sprievode svojich pedagógov navštívili Štúdio L+S, kde si pozreli kreatívne, nie každodenné spracovanie diela „Máj“ od českého romantického básnika K.H.Máchu. Nešťastný osud milencov nám stvárnili mladí herci, ktorých herecké umenie bolo „doslova ...

Publikované:

2022-1-SK01-KA220-SCH-000087555 Qualified Generations with STEAM Education

V rámci projektu, ktorého cieľom je integrácia STEAM do výchovno-vzdelávacieho procesu prinášame netradičný pohľad na spájanie teórie s praxou. Viesť mladých ľudí, aby si obľúbili vedu je nutné od útleho detstva. Preto sme do nášho projektu ...

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt