MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Riaditeľstvo SPŠ stavebnej v Hurbanove v spolupráci s neziskovou organizáciou STAVITEĽ, srdečne pozýva žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich pedagógov na 8. ročník kresliarskej súťaže
    "Máš talent?", ktorá sa uskutoční dňa 5. decembra 2019 (štvrtok) v priestoroch školy a školského internátu.  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Deň štátneho smútku / Állami gyásznap

Táto sviečka horí za všetkých školákov, ktorí sa po nehode autobusu  nevrátili domov. Nech im svieti na ceste do večnosti . Úprimná sústrasť pozostalým. Sme veľmi smutní z tohto nešťastia ... Kiež by sa podobné udalosti už nikdy viac nestali a ľudské životy zbytočne nevyhasli.../ Őszinte részvétünk a szerencsétlen balesetben elhunytak családjainak és szeretteiknek...
Čítaj ďalej ...

Dobročinná zbierka / Jótékonysági gyűjtés

Dnes ste mohli stretnúť v uliciach mesta našich dobrovoľníkov v rámci zbierky: Hodina deťom. Ďakujeme, milí dobrovoľníci :-), vážime si vašu ochotu pomáhať :-). / Köszönjük szépen önkénteseinknek a gyűjtést, értékeljük segítőkészségeteket .
Čítaj ďalej ...

Pipomenieme si "nežnú revolúciu" / Megemlékezünk a "bársonyos forradalomról"

Zúčastnili sme sa besedy s pánom Soltészom na tému boja za demokraciu. Ďakujeme za možnosť.
Čítaj ďalej ...

Maratón písania listov - Levlírási maraton

Spolupracujeme s Amnesty International v  projekte Maratón písania  listov. 1. deň aktivít s I.A triedou.
Čítaj ďalej ...

Erasmus+

Novembrové zápisky z Erasmusu +, PREZENTÁCIA našej školy pre medzinárodný tím účastníkov projektu, učiteľov a riadiacich zamestnancov školy z Fínska, zo Španielska, Portugalska, Nemecka, Slovinska a Čiech. ( Mgr. Tóth, riaditeľ školy, Ing. Andrea Bojnáková, Ing, Ildikó Horváthová - učiteľky odborných predmetov, Mgr. Katarína Mészárosová - učiteľka ANJ, koordinátorka
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt