MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ÓRAREND  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

Rólunk

Az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola immár több mint 35 éve várja tárt karokkal a szlovák és magyar oktatási tannyelvű alapiskolák végzős diákjait e festői szépségű dél-szlovákiai városkában, mely Komárom és Érsekújvár között fekszik. A kb. 260-ra tehető nappali tagozatos diákok számának és a fantasztikus iskolai környezetnek köszönhetően családias hangulatú iskola vagyunk.


További információk

Dátum:

Gratulujeme Zuzane Klačkovej za 2. miesto v celoštátnom kole SOČ v odbore „Stavebníctvo, geodézia, kartografia“, čím sme obhájili vlaňajší úspech. Stredoškolská odborná činnosť je najprestížnejšia súťaž žiakov stredných škôl. Už 43. rok je vyhlasuje Ministerstvo školstva pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorá sa tento rok konala ...

Dátum:

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na zasadnutie triedneho rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 30.04.2021 v piatok od 17:00 hod. resp. od 18:00 hod. (na základe dohody s triednym učiteľom) „online cez ZOOM“. Hlavná téma zasadnutia bude obnovenie prezenčného vyučovania. Individuálne konzultácie s ostatnými učiteľmi, alebo vychovávateľmi ...

Dátum:

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme vám, že na základe REGIONÁLNEHO COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU obnovujeme prezenčné vzdelávanie pre všetky ročníky od 04.05.2021 podľa platného rozvrhu hodín. Prvá vyučovacia hodina v utorok bude pre všetky triedy povinná triednická hodina. Od 03.05.2021 od 17:00 otvárame aj školský internát pre všetkých ubytovaných ...

Dátum:

Riaditeľ školy z organizačných dôvodov udeľuje dňa 03.05.2021 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy. Odôvodnenie: dňa 03.05.2021 sa uskutoční 1. termín prezenčných prijímacích skúšok.

Az iskola igazgatója a jelenléti felvételi vizsgák miatt 2021.05.03-án igazgatói szabadot hirdet az iskola összes diákja számára.

Dátum:

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme vám, že od 26.04.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní pre 1. až 3. ročník podľa platného rozvrhu hodín. Prezenčné vzdelávanie bude mať iba 4. ročník, zároveň otvárame pre nich aj školský internát. Príchodový deň do ŠI bude v nedeľu 25.04.2021 od 18:00 hod. Na celodenné stravovanie od pondelka pre ubytovaných ...

SPŠS – ÉKI a Facebookon
Közlemények /Fontos
Elérhetőségek

Iskola

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035 - 760 2507

Kollégium

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035 - 760 2166

© 2020 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kapcsolat