MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Olympiáda v ANJ školské kolo / Angol nyelvi olimpia iskolai forduló

Publikované:

Dňa 09. 10. 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Olympiáda pozostávala s písomnej a ústnej časti, v ktorých žiaci preukázali svoje vedomosti a nadšenie pre štúdium tohto krásneho jazyka. Školského kola sa tento rok zúčastnilo 22 žiakov v zastúpení zo všetkých ročníkov. Víťazi:

  1. miesto - Denis Pálinkás - IV. A trieda
  2. miesto - Vivien Bilková - IV. A trieda
  3. miesto - Csányi Abigél - III. B trieda

Všetkým žiakom blahoželáme a Denisovi prajeme veľa šťastia v okresnom kole v Komárne.

PaedDr. Ing. M. Ághová, vedúca PK


Október 9-én megrendeztük az angol nyelvi olimpia iskolai fordulóját. A verseny írásbeli és szóbeli részből tevődik össze, amelyben diákjaink összemérhették tudásukat. Az idei tanévben 22 diák vett részt a versenyen. Győztesek:

  1. hely - Denis Pálinkás - IV. A osztály
  2. hely - Bilková Vivien - IV. A osztály
  3. hely - Csányi Abigél - III. B osztály

Minden résztvevőnek szívből gratulálunk. Denisnek pedig sok szerencsét kívánunk a járási fordulóhoz!

PaedDr. Ing. M. Ághová, PK Vezetője

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt