MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

Kontakty

Kontakty na naše pracoviská a zodpovedných pracovnikov: poštové adresy, mailové a telefonické kontakty, čísla účtov…


Názov školy: Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Adresa: Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo
Telefón: 0915-720-646, 035-760 2507
Email:
IČO: 000 447 17
DIČ: 202 102 9703
Čísla niektorých dôležitých bankových účtov:
Ubytovanie žiakov: IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
Stravovanie žiakov: IBAN: SK82 8180 0000 0070 0030 9640
Združenie rodičov: IBAN: SK34 0900 0000 0000 2638 8920

Školský internát
Názov: Školský internát pri SPŠS v Hurbanove
Adresa: A. Fesztyho 3021/31
Vedúci vychovávateľ: Vojtech Labancz
Telefón: 0908-548-848‬, 035-760 2166
Email:

Školská jedáleň
Názov: Školská jedáleň pri SPŠS v Hurbanove
Adresa: Komárňanská ul. 257/114
Vedúca jedálne: Zuzana Timoránska
Telefón: 035 - 760 3309
Email:

Vedenie školy
Mgr. Štefan Tóth - Riaditeľ školy

Mgr. Štefan Tóth

Riaditeľ školy

  • 0915-720-646
Mgr. Tímea Peťkovská - Zástupca riaditeľa školy

Mgr. Tímea Peťkovská

Zástupca riaditeľa školy

  • 035-760 2507
Vojtech Labancz -  Vedúci vychovávateľ

Vojtech Labancz

Vedúci vychovávateľ

  • 0908-548-848

Učiteľský zbor
Titul Priezvisko a meno Email
PaedDr. Ing. Miriam Ághová
RNDr. Zuzana Árki, PhD.
Mgr. Zoltán Belán
Ing. Andrea Bojnáková
RNDr. Agáta Böjtösová
Ing. Tímea Bődová
Ing. Marta Czuczorová
Mgr. Ágnes Dombovári
Ing. Adriana Eleková
Mgr. Jana Gelleová
Ing. Ondrej Hanzlík
Ing. IIdikó Horváthová
Mgr. Ján Hulko
Bc. Filip Jokel
Ing. Ladislav Kimle
Mgr. Silvia Košlabová
Ing. Krisztína Kovácsová
Mgr. Tímea Kovácsová
Mgr. Katarína Kučerová
Ing. Katalin Oláh
Mgr. János Patus
PaedDr. Kristína Pálinkás Filler
Ing. Zoltán Pinke
Mgr. Tímea Peťkovská
PaedDr. Katarína Szabóová

Vychovávatelia
Titul Priezvisko a meno Email
Jana Bajnóczyová
Mgr. Liliana Börcs
Vojtech Labancz
Richard Moravčík
Bc. Zoltán Szabó
Ing. Štefan Šagát

Hospodársky úsek
Titul Priezvisko a meno Funkcia Email
Mgr. Martina Gúghová Ekonómka školy
Ján Hariš Technik BOZP a PO
Martina Husáriková Finančná účtovníčka
Ing. Peter Macsánszky Technik, správca siete
Bc. Renáta Szász Mzdová účtovníčka, personalistka
Zuzana Timoránská Vedúca školskej jedálne
Noémi Tóthová Odborný referent sekretariátu, VO a evidencia majetku

GDPR - zodpovedná osoba
Titul Priezvisko a meno Email
Ing. Peter Macsánszky

Kontaktný formulár

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom nasledovného formulára:


Logo školy na stiahnutie

Ponúkame na stiahnutie logo našej školy vo formáte PNG:


SPŠ stavebná Hurbanovo - logo
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt