MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná školský internát SPŠ stavebná

Školský internát

Školský internát je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl vychovnovzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
Školský internát je situovaný vedľa autobusovej stanice pri Slovenskej ústrednej hvezdárni. Od školy je vzdialený 400 metrov, alebo 5 minút pešej chôdze. Ubytovaní žiaci majú na každom poschodí k dispozícii študovňu vybavenú počítačmi, spoločnú chladničku a mikrovlnnú rúru. Izby sú riešené bunkovým systémom 3+4 so spoločným sociálnym zariadením. Na športové aktivity im slúži školská telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a futbalové ihrisko. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školského internátu.


Ďalšie odkazy


Oznam o spôsobe platby:
Platba za ubytovanie (30,-€) sa uhrádza mesačne vopred do 20.-ho na účet:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
BIC: SPSRSKBA
Platby za ubytovanie sa nevracajú. Žiak prihlásený na školský internát musí mať zaplatený celú sumu bez ohľadu na počet dní jeho neprítomnosti.


Free WiFi

Aktuality v Školskom internáte

Publikované:

Dňa 21.9.2023 SOŠ TaM Hurbanovo zorganizoval futbalový turnaj,kde naše mužstvo chlapcov obsadilo pekné 2.miesto. Gratulujeme !

SPŠS Hurbanovo - SOŠ TaM Hurbanovo 8:0

Publikované:

Dňa 7.9.2023 spoločne s našimi novými prvákmi sme sa pustili do realizácie oživovania resp. úpravy okolia našich kvetinových záhonov, vyvýšených záhrad a posedu. Využili sme čas na spoznávanie sa a začleňovanie sa prvákov do života školského internátu. Vládla dobrá nálada u dievčat z I.VS pod vedením p. vych. J. Bajnóczyovej Brnákovej. Zapojili ...

Publikované:

2023 június 7-én az iskolai kollégium lány- és fiúfocicsapata meghívást kapott a a szentesi Terney Béla testvérkollégiumunk által szervezett visszavágó futballmérkőzésre, a „Mozdulj 2023” nevezetű rendezvényre. Június 6-án indultunk 13:00-kor, és épségben megérkeztünk Szentesre 18:00 órára, ahol vacsora után tánccal és karaokéval szórakoztattak minket. ...

Publikované:

Dňa 25. mája 2023 sme si spoločne s našimi prvákmi spravili jedno super popoludnie pri táboráku. Pripravili sme si spoločne prostredie v našej oáze oddychu, kde každý prispel akousi maličkosťou k dobrej nálade. Niekto pripravil oheň, niekto nakrájal chutnú zeleninku a niekto chutnú slaninku či práve vyberal tanečnú hudbu k podvečernej atmosfére.Toto ...

Publikované:

Viktória kupa v Komárne na Gymnáziu Ľ..Šuleka - 3.miesto. Lányfoci torna Komáromban - 3.hely

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt