MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná školský internát SPŠ stavebná

Školský internát

Školský internát je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl vychovnovzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
Školský internát je situovaný vedľa autobusovej stanice pri Slovenskej ústrednej hvezdárni. Od školy je vzdialený 400 metrov, alebo 5 minút pešej chôdze. Ubytovaní žiaci majú na každom poschodí k dispozícii študovňu vybavenú počítačmi, spoločnú chladničku a mikrovlnnú rúru. Izby sú riešené bunkovým systémom 3+4 so spoločným sociálnym zariadením. Na športové aktivity im slúži školská telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a futbalové ihrisko. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školského internátu.


Ďalšie odkazy


Oznam o spôsobe platby:
Platba za ubytovanie (25,-€) sa uhrádza mesačne vopred do 15.-ho na účet:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
BIC: SPSRSKBA
Platby za ubytovanie sa nevracajú. Žiak prihlásený na školský internát musí mať zaplatený celú sumu bez ohľadu na počet dní jeho neprítomnosti.


Free WiFi

Aktuality v Školskom internáte

Publikované:

Dňa 23.11.2023 sa nám po dlhom čase opäť podarilo zorganizovať jedno milé kultúrne stretnutie s našimi družobnými školskými internátmi z Győru a zo Szentesu z Maďarska. Prišli žiaci aj so svojimi učiteľmi, resp. vychovávateľmi a spoločne sme strávili 2 nezabudnuteľné dni. V prvý deň sa uskutočnil dievčenský futbalový turnaj, kde sme sa umiestnili ...

Publikované:

MEGNYITÓ A CSAPATUNK ! ÉKI ÓGYALLA

Publikované:

V dňoch 12. - 13. septembra 2022 sme začali s realizáciou výherného projektu našej školy od Heineken a.s. Hurbanovo ,, TU SME DOMA ,, v areáli ŠI. Naši žiaci sa aktívne zapájajú priebežne do prípravy prostredia k projektu. Ideme si vybudovať malú oázu oddychu,kde budeme mať priestor na oddych, budeme sa starať o zasadené rastlinky a kríky a v neposlednom ...

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt