MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

Informácie pre žiakov našej školy

ohľadne vyučovacieho procesu, maturitných skúšok …


Maturitná skúška v školskom roku 2023/2024

12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
13. marec 2024 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,
14. marec 2024 (štvrtok) – matematika,
15. marec 2024 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Aprílový (náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024.
Septembrový (opravný a náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2024.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVaM.
Viac informácií nájdete v dokumente Základné informácie.

Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky je 16.–17. apríla 2024.
Termín ústnej časti maturitnej skúšky je 27.-30. mája 2024.

Špecifikácie testov EČ a PFIČ MS v školskom roku 2023/2024


Odborné krúžky v školskom roku 2023/2024
Image
Termíny konania krúžkov na vzdelávacie poukazy

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26
Našim žiakom vydávame čipové Preukazy žiaka ISIC/EURO<26 (www.studentskypreukaz.sk). Preukaz plní viac funkcií. Je zároveň:

Školský parlament

Videogaléria
Prečo práve na stavebnú do Hurbanova?

Prečo práve na stavebnú do Hurbanova?

Technické vybavenie našej školy - Az iskola felszereltsége

Technické vybavenie našej školy - Az iskola felszereltsége

2017-Szemtol-szemben-Kalacska Erzsebet

2017-Szemtol-szemben-Kalacska Erzsebet

Szénássy család az Ordódy kúria megmentője Bagotán

Szénássy család az Ordódy kúria megmentője Bagotán

Legere 2018 - Nyitra

Legere 2018 - Nyitra

XXX. Konkoly – Thege Miklós matematikaverseny

XXX. Konkoly – Thege Miklós matematikaverseny

Legere Irodalmi Verseny - Arany János életműve

Legere Irodalmi Verseny - Arany János életműve

2017-Deň študentov-imatrikulácia

2017-Deň študentov-imatrikulácia

2017-Diáknap-avatás

2017-Diáknap-avatás

Predstavenie školy - TV Nitrička

Predstavenie školy - TV Nitrička

2015 I.B avatása

2015 I.B avatása

2015 - Imatrikulácia I.A

2015 - Imatrikulácia I.A

2014 - avatás I.B

2014 - avatás I.B

2014 - Predstavenie školy

2014 - Predstavenie školy

2014 - Az iskola bemutatása

2014 - Az iskola bemutatása

Imatrikulácia 1A

Imatrikulácia 1A

Juventus - 2013-Roadshow Modermý učiteľ

Juventus - 2013-Roadshow Modermý učiteľ

Az iskola bemutatása

Az iskola bemutatása

Predstavenie školy

Predstavenie školy

2013-Roadshow Modermý učiteľ v Hurbanove

2013-Roadshow Modermý učiteľ v Hurbanove

Majstrovstvá ŠI vo futbale dievčat - zápas II.ročník-III.ročník

Majstrovstvá ŠI vo futbale dievčat - zápas II.ročník-III.ročník

Majstrovstvá ŠI vo futbale dievčat - zápas I.ročník-III.ročník

Majstrovstvá ŠI vo futbale dievčat - zápas I.ročník-III.ročník

Majstrovstvá ŠI vo futbale dievčat - zápas I.ročník - II.ročník

Majstrovstvá ŠI vo futbale dievčat - zápas I.ročník - II.ročník

Futbalový zápas IV.VS-1.roč. - IV.VS-3.roč.

Futbalový zápas IV.VS-1.roč. - IV.VS-3.roč.

Futbalový zápas III.VS - IV.VS-1.roč.

Futbalový zápas III.VS - IV.VS-1.roč.

Futbalový zápas II.VS - IV.VS-1.roč.

Futbalový zápas II.VS - IV.VS-1.roč.

Futbalový zápas II.VS - III.VS

Futbalový zápas II.VS - III.VS

2013-IntriBand-IMA

2013-IntriBand-IMA

2013 - avatás 1.B

2013 - avatás 1.B

2013 - imatrikulácia 1.A

2013 - imatrikulácia 1.A

2012 - I.B avatása

2012 - I.B avatása

2012 Intri-Band

2012 Intri-Band

2012 - I.C avatása

2012 - I.C avatása

2012 imaktrikulácia IA

2012 imaktrikulácia IA

Film o skole HU

Film o skole HU

Film o škole

Film o škole

Tanečná škola 2012 - trailer

Tanečná škola 2012 - trailer

Sútaž - Tanečná škola 2012

Sútaž - Tanečná škola 2012

Avatás - 1.C (2010)

Avatás - 1.C (2010)

Avatás - 1.B (2010)

Avatás - 1.B (2010)

Imatrikulácia - 1A (2010)

Imatrikulácia - 1A (2010)

Prečo práve na stavebnú do Hurbanova?

Prečo práve na stavebnú do Hurbanova?

Technické vybavenie našej školy - Az iskola felszereltsége

Technické vybavenie našej školy - Az iskola felszereltsége

2017-Szemtol-szemben-Kalacska Erzsebet

Szénássy család az Ordódy kúria megmentője Bagotán

Szénássy család az Ordódy kúria megmentője Bagotán

Legere 2018 - Nyitra

Legere 2018 - Nyitra

XXX. Konkoly – Thege Miklós matematikaverseny

XXX. Konkoly – Thege Miklós matematikaverseny az Ógyallai Szakközépiskolában

Legere Irodalmi Verseny - Arany János életműve

Arany János életműve állt az idei Legere Irodalmi Verseny középpontjában Nyitrán
2017.12.18.

2017-Deň študentov-imatrikulácia

15. november 2017 - Deň študentov a imatrukulacia pevákov na SPŠ stavebnej v Hurbanove

2017-Diáknap-avatás

2017-Diáknap és az elsősök avatása

Predstavenie školy - TV Nitrička

Predstavenie SPŠ stavebnej v Hurbanove - TV Nitrička - 2016

2015 I.B avatása

2015. november 25 - az I.B osztály avatása az ógyallai Építőipari Szakközépiskolán

2015 - Imatrikulácia I.A

Imatrikulácia I.A triedy dňa 25.11.2015

2014 - avatás I.B

2014 - avatás I.B

2014 - Predstavenie školy

SPŠ stavebná Hurbanovo - predstavenie školy

2014 - Az iskola bemutatása

SPŠ stavebná Hurbanovo, iskolánk bemutatása

Imatrikulácia 1A

2014 Imatrikulácia 1A

Juventus - 2013-Roadshow Modermý učiteľ

Reportáž z akcie Roadshow Modermý učiteľ 2013 - Hurbanovo pre školský časopis Juventus

Az iskola bemutatása

ÉKI Ógyalla - az iskola bemutatása
SPŠ stavebná - predstavenie školy

Predstavenie školy

SPŠ stavebná Hurbanovo - predstavenie školy a možností štúdia

2013-Roadshow Modermý učiteľ v Hurbanove

Roadshow modermý učiteľ v Hurbanove - TV Carisma

Majstrovstvá ŠI vo futbale dievčat - zápas II.ročník-III.ročník

Majstrovstvá ŠI vo futbale dievčat - zápas II.ročník-III.ročník

Majstrovstvá ŠI vo futbale dievčat - zápas I.ročník-III.ročník

Majstrovstvá ŠI vo futbale dievčat - zápas I.ročník-III.ročník

Majstrovstvá ŠI vo futbale dievčat - zápas I.ročník - II.ročník

Majstrovstvá ŠI vo futbale dievčat - zápas I.ročník - II.ročník

Futbalový zápas IV.VS-1.roč. - IV.VS-3.roč.

Majstrovstvá ŠI vo futbale chlapcov 2013-2014

Futbalový zápas III.VS - IV.VS-1.roč.

Majstrovstvá ŠI vo futbale chlapcov 2013-2014

Futbalový zápas II.VS - IV.VS-1.roč.

Majstrovstvá ŠI vo futbale chlapcov 2013-2014

Futbalový zápas II.VS - III.VS

Majstrovstvá ŠI vo futbale chlapcov 2013-2014

2013-IntriBand-IMA

2013-IntriBand-IMA

2013 - avatás 1.B

2013. november 21 - az I.B osztály avatása az ógyallai Építőipari Szakközépiskolán

2013 - imatrikulácia 1.A

2013 - imatrikulácia 1.A

2012 - I.B avatása

november 2012 - az I.B osztály avatása az ógyallai Építőipari Szakközépiskolán

2012 Intri-Band

Vystúpenie hudobnej skupiny Intri-Band pracujúcej v školsom internáte pri SPŠ stavebnej v Hurbanove - november 2012

2012 - I.C avatása

november 2012 - az I.C osztály avatása az ógyallai Építőipari Szakközépiskolán

2012 imaktrikulácia IA

Tradičný program imatrikulácie študentov prvých ročníkov. Na scéne je trieda: I.A.
November 2012

Film o skole HU

AZ ISKOLA DIÁKSZEMMEL elnevezésű versenyen diákunk Kiss Adrián videóflvételével első díjat nyert 2012. június 13.-án.

Film o škole

Súťažná práca - Adrián Kiss: Moja škola

Tanečná škola 2012 - trailer

Tanečná škola 2012 - trailer

Sútaž - Tanečná škola 2012

Sútaž - Tanečná škola 2012:
Žiaci z hodiny stavebníctva odbehnú zatancovať si po škole: chodba, dvor, telocvičňa - veď tancovať sa dá všade..., ale samozrejme sa nezabudbú vrátiť na hodinu.

Avatás - 1.C (2010)

2010. november 16 - Imatrikulácia 1.C Hurbanovo
1.C
osztály avatása

Avatás - 1.B (2010)

2010. november 16 - Imatrikulácia 1.B Hurbanovo
1.B osztály avatása

Imatrikulácia - 1A (2010)

2010. november 16 - Imatrikulácia 1.A Hurbanovo


Ročenka školy

Absolventi školy
1988-89
Rok 1988-1989

4.A

Baroková Dana
Bíróová Beáta
Červenáková Ľudmila
Čurgali Anton
Dikácz Róbert
Farkaš Peter
Garaiová Adriana
Horniak Gabriel
Hrabovská Iveta
Hlušková Andrea
Kmeťo Ján
Kyjaneková Alena
Látečka Ján
Mikula Peter
Némethová Aurélia
Polák Dušan
Szép Tomáš
Szláviková Angelika
Stugel Zsolt
Tadanajová Alžbeta
Kinczerová Adriana
Toma Peter
Tóth Róbert
Uzsáková Priska
Zima Václav
Paulíková Monika

4.B

Bódis Renáta
Busnyák Éva
Écsi Beáta
Féllinger György
Fülöp Andrea
Galambos Ottó
Göbölös Anita
Gutai György
Havran Éva
Jasztrabszky Zsófia
Kamenár Katalin
Kocsis Marian
Kovács Beáta
Kósa Norbert
Kürti Andrea
Lancz Attila
Lőrincz Erika
Markolt Éva
Nagy Katalin
Plauter Tibor
Pomozi Zoltán
Rompf Róbert
Simonics Richárd
Szedlák Ildikó
Szekeres Ferenc
Szikonya Katalin
Tóth Szilárd
Varjú Lajos

4.C

Alföldi Attila
Baják Béla
Balogh Júlia
Csánó István
Čerňánsky Tímea
Galambos Zsolt
Gróf Barnabás
Hajdú László
Jakócs Károly
Juhos László
Kecskés László
Molnár Renáta
Mikóczi Albert
Oláh Andrea
Pethő György
Pintér Tamás
Szabados Diana
Szabó Zsuzsa
Szalay Éva
Szép Attila
Schweiger Erzsébet
Takács Éva
Takács Sarolta
Tárnok Mária
Varga Ilona
Viderman Judit
Zsemlye János
Domonkos Szilvia
Bus Róbert

1989-90
Rok 1989-1990

4.A

Viktória Bacigálová
Monika Böjtöšová
Eva Botošová
Roland Farkaš
Darina Garaiová
Rastislav Hajdák
Jozef Hipp
Andrea Horváthová
Roland Horváth
Veronika Janíčková
Peter Kardhordó
Igor Klačko
Aneta Koničeková
Monika Kováčová
Regina Kubincová
Adriana Kupecká
Norbert Lazar
Dagmar Mandáková
Janette Mojzešová
Tibor Nagy
Eva Nosianová
Peter Pásztor
Adriana Paulíková
Eva Podhorná
Gabriel Procházka
Robert Remeň
Roman Šabjan
Mária Šagátová
Andrea Virágová
Katarína Zelenáková
Róbert Rusňák

4.B

Balogh Atilla
Bognár Györgyi
Bucsek Krisztína
Dombay Róbert
Cifra Gyöngyi
Dukony Zsolt
Erős Tímea
Fehér Zsuzsanna
Horváth Lívia
Kicsindy Irén
Kovács Szabolcs
Mészáros Katalin
Nagy Ferenc
Németh László
Petrík Ágota
Seregi László
Szvitek Mónika
Szabó Gábor
Szabó Péter
Szeifert István
Szvetkó Roland
Tonka Imre
Tóth Andrea
Zahradnicsek Norbert
Kovács Éva

4.C

Bazsó Géza
Bozsenyik György
Červenka Beatrix
Endrédi Emília
Farkas Angelika
Horváth László
Kázmér Andrea
Kovács Ildikó
Lengyel Tibor
Nagy Tamáš
Posvancz Róbert
Štrbka Anikó
Szabó József
Szabó Zsolt
Szabó Marianna
Szarka János
Szombath Éva
Takács Andrea
Takács Hajnalka
Vajlik Zsolt
Vendégh Andrea
Zsigárcsik Alajos

1990-91
Rok 1990-1991

4.A

Bábin Ľ.
Barčiak L.
Bátorová D.
Čajková J.
Cseri T.
Kajanová A.
Kapacska L.
Kecskés P.
Kincer P.
Kozmanová D.
Kucmerová A.
Laczová M.
Mátyusová R.
Mážárová B.
Mériová K.
Mészáros T.
Mituchová A.
Moravčík M.
Moravcsík M.
Pavlíková J.
Rušňáková M.
Száková I.
Szokolová S.
Šuláková K.
Takáč I.
Tamaškovič J.
Tóth P.
Uhrin D.
Vanyová R.

4.B

Ajvazi A.
Balogh I.
Cifra R.
Čerňansky L.
Csikós L.
Décsi K.
Farkas L.
Félix B.
Grédi A.
Horváth R.
Kendi N.
Lakatos I.
Lelkes L.
Magyarics G.
Marosi E.
Martonosi I.
Miklós T.
Molnár Cs.
Nagy I.
Nagy L.
Poldauf R.
Pupkai J.
Sárkány Z.
Sméja I.
Süli B.
Sütő R.
Skrován R.
Vasi A.

4.C

Baráth P.
Beke P.
Benedek G.
Brath E.
Danics Sz.
Dobai I.
Fekete Sz.
Hanzsér L.
Hóka Zs.
Holecz R.
Horváth A.
Horváth H.
Rusznyákné Kovács J.
Laszab Zs.
Makata G.
Mácsik S.
Máron A.
Mészáros M.
Mikle A.
Molnár M.
Nagy K.
Orbán I.
Pék E.
Pšenák M.
Szablocs K.
Szabó A.
Szabó M.
Váradi M.
Zelinka Sz.
Kuriš Sz.

1991-92
Rok 1991-1992

4.A

Balková Zuzana
Bezák Juraj
Döme Alexandra
Engelová Eva
Havlitusz Štefan
Holczerová Shirley
Hrabašová Doris
Hrala Milan
Hulkó Roland
Igrényiová Erika
Juhászová Ildikó
Lakatos Péter
Lábská Ingrid
Marczellová Edit
Mácsai Marián
Moravčík Richárd
Pačikovský Michal
Pálinkás Vojtech
Pinkeová Erika
Poláková Veronika
Radvanszká Katarína
Šafranko Miroslav
Šmunči Patrik
Šodorová L´ubica
Szapu Tomáš
Szávellová Tünde
Tóth Roman
Tóthová Silvia
Tvarusková Alica
Uzolová Ildikó
Uzsák Ondrej
Vatter Igor

4.B

Alföldy József
Balaskó Andrea
Balázs Krisztián
Belák Péter
Bertalan Tünde
Bugris Tamás
Csere Richárd
Debnár Katalin
Domonkos Noémi
Dunay Andrea
Füle József
Gál Szilvia
Gőgh Ödön
Juhász Nóra
Kmetyo László
Kollár Mária
Liptai Tibor
Máhr Klára
Meszlényi Szilvia
Mihály Erzsébet
Miklós Iveta
Molnár Katalin
Németh Anikó
Németh Ottó
Novák Mária
Panyik Gyöngyi
Petrovits Tibor
Radosicky Tamás
Szabó Erika
Szabó Péter
Tóth Andrea
Zsigrai Roland

4.C

Baráth Lajos
Bolla Krisztína
Bucsek Nóra
Cselétka Róbert
Csirik Zsolt
Durmik Andrea
Gaál Zsuzsanna
Kardos Erika
Kartali Ferenc
Kiripolský Szilvia
Kiss Erzsébet
Levický Artúr
Margit Katalin
Modrovics Richárd
Néveri Krisztína
Olajos Zsuzsanna
Orbán Mónika
Petes Marianna
Piski László
Polák Attila
Szabad Zoltán
Szőcs Mária
Takács Sándor
Takács Valéria
Tóth Péter
Tyukos Róbert
Varga Mária
Vida Lídia
Zsigrai Beáta

1992-93
Rok 1992-1993

4.A

Bachorecová Denisa
Baková Henrieta
Beniková Jana
Brezansky Dušan
Czina Tibor
Fabulova Katarína
Feketeová Marcela
Garai Miroslav
Gyimesiova Andrea
Habara Vladimír
Hamran Roman
Harisová Katarína
Hasznos Miroslav
Jakicova Adriana
Kollar Marian
Kovács Zsolt
Križan Marián
Kučerova Angelika
Losonci Jaroslav
Molnárová Denisa
Murcinová Renata
Pecar Jozef
Pinkeová Silvia
Pollak Zoltán
Rákócziová Diana
Romaniková Nora
Seregiová Miroslava
Volf René

4.B

Agh Mária
Bakulár Éva
Ballai Szilvia
Barta Ivett
Bodri Marian
Décsi Anikó
Erős Attila
Fehér Attila
Fejes Olivér
Fekete Judit
Fülöp Dániel
Fülöpp László
Gyepes Zsuzsanna
Haris Teréz
Jastrabsky Ilona
Kopják Péter
Krizsan Markéta
Lucza Zoltán
Molnár Anikó
Németh Judit
Nyitrai Norbert
Pastorek József
Pácer Richárd
Prosek Péter
Simon Krisztián
Smidt Tamás
Szabados Andrea
Szabó Anett
Vadkerti Marianna
Varga Mónika
Viola Erika
Zalka Lóránt

4.C

Balažkó Mária
Berta Erika
Borsányi Ivett
Czakó László
Csinger Laura
Füssi Ilona
Gál Szilveszter
Góra Zoltán
Kormos Attila
Lukovics Rozália
Madarász Zsolt
Mangult Henrik
Mészáros Tímea
Molnár Anikó
Molnár Erzsébet
Molnár Péter
Nagy Robert
Németh György
Novák László
Peöcz László
Péntek Ivett
Rákóczi Róbert
Sebők Péter
Szabó Zsanett
Szabó Patrícia
Kerekes Katalin
Tornóci Tibor
Tóth Renáta
Végh Attila
Zilizi Andrea
Dombos Gábor
Urbánek Krisztián
Laky Lona

1993-94
Rok 1993-1994

4.A

Peter Balázsy
Adrian Brat
Lubica Černá
Monika Dikanová
Štefan Gregor
Csaba Haris
Ladislav Hegedűs
Karin Holczerová
Martina Hrdá
Kristián Illés
Miroslav Kresan
Denisa Králiková
Silvia Kurucová
Marcela Machová
Juraj Marák
Kristián Melečki
Andrea Mojzešová
Norbert Nochta
L´udovít Novotný
Lucia Pavlíková
Marek Petrík
Patrik Piszton
Alexandra Rizová
Denisa Sláviková
Richard Szabó
Martin Szetei
Andrea Tatárová
Richard Urbanovič
Rudolf Vrzala

4.B

Bajan Martina
Bartalos Piroska
Béládi Lívia
Bernáth Tamás
Domanizsa György
Fazekas Ákos
Futó Péter
Győri Andrea
Jóba Ferdinánd
Karácsonyi Andrea
Keszőcze Ferenc
Király Tibor
Mátyás Zsolt
Merva Ákos
Karácsonyné M. A.
Ollári Csaba
Ollé Vazul
Papp Tamás
Pasztorális Éva
Pálfy Péter
Presinszky Annam.
Szalai Norbert
Takács Angelika
Vankó Piroska
Végh Róbert
Zsigó Éva

4.C

Bódis József
Feszty Zoltán
Gerendás Melinda
Kaprinai Balázs
Kisucky Marian
Krojer Angelika
Krojer Gabriella
László Vince
Mórocz Edit
Nagy Zsolt
Novote Szilvia
Papp Ilona
Pusztai Erika
Rózsa Lívia
Soós Szilvia
Szabó Rozália
Szabó István
Szabó Zsolt
Szegfű Andrea
Takács Erzsébet
Varga Richárd
Vendégh Péter
Vicsápi Mária
Zsidek Tibor

1994-95
Rok 1994-1995

4.A

Viktor Balla
Hedviga Borková
Zsolt Bugány
Karolína Brštáková
Jozef Doležaj
Martina Ďurčová
Erik Gáspár
Ján Hegedűs
Zuzana Holešová
Peter Hulko
Koloman Koníček
Katarína Marsalíková
Roland Mézes
Marian Muržic
Slávka Palacková
Kristián Slatárovič
Roman Szapu
Miroslava Švecová
Marián Póč
Ján Tadanai
Kristian Tám
Branislav Zahoran
Janík Marek

4.B

Ajvazi Zlatko
Horváth Melinda
Kádek Mónika
Kimle Ingrid
Kurdi Szilárd
Lancz Mário
Németh Ingrid
Ollári Enikő
Oravec Attila
Péntek István
Pohori Tamás
Rampaskó János
Rontó Zsolt
Stifner László
Szász Ákos
Szentiványi Tibor
Vörös Attila
Zsidó Csilla

4.C

Balkó Attila
Balogh Péter
Czilling Balázs
Dudák Viktor
Fazekas Attila
Horváth Zoltán
Illés Erzsébet
Lengyel Andrea
Lengyel Gábor
Liptai Csaba
Medík Renáta
Mojzes Erik
Mogrovics Krisztián
Pinke Béla
Sárközi Szimonetta
Szenczi Tamás
Teleky Péter
Tóth Zsuzsa
Vanya Patrik

1995-96
Rok 1995-1996

4.A

Beňo Viktor
Bogár Peter
Boldoghyová Edita
Csonková Izabela
Cveliharová Karolína
Garaiová Katarína
Gyöpös Dávid
Gyurcseková Henrieta
Huszárik Peter
Kraslan Marek
Krišková Eva
Kukučka Peter
Maráková Mária
Martincová Jarmila
Őszi Richard
Pánis Dušan
Pažitná Ĺubica
Petrik Ladislav
Santus Viliam
Szetei Robert
Vadkerti Zoltán
Virághová Katarína

4.B

Antal Péter
Bese Sándor
Békefy Tamás
Buday Emese
Csontos Gábor
Dócza Szilvia
Gál Angelika
Hatvanger Zsolt
Horesnyík Péter
Ilon Krisztián
Jóba Attila
Laky Csaba
Markusek Henrietta
Matička Erika
Nagy Tímea
Pataki Marianna
Szabó Ferenc
Szabó Zoltán
Szépe Tamás
Tóth Gábor
Vendégh Renáta

4.C

Árgyusi Gábor
Bajcsi Imre
Baran László
Bartek Krisztián
Bušanský Éva
Čanaky Ivett
Derzsi Mónika
Esztergályos Anett
Fábrik Miklós
Gaál Zoltán
Gál Tamás
Gál Lucia
Juhász Zsuzsanna
Kacz Magdaléna
Katona Zoltán
Körös Tamás
Ollé Katalin
Petrákovič Tibor
Szabó Roland
Szabó Veronika
Šajtoš Alica
Tóth Anna
Takács Róbert
Vanya Tamás

1996-97
Rok 1996-1997

4.A

Bičan Vladimír
Cabadaj Štefan
Csonková Izabela
Hlobeňová Katarína
Hrdá Eva
Illés Milán
Juhászová Katarína
Kajan Igor
Kečkéš Attila
Mazúr Miroslav
Michela Tibor
Mojzeš Ronald
Paulis Marian
Poništ Daniel
Puková Ivana
Radošický Jozef
Szabó Robert
Šafránek Marian
Vargová Ingrid
Vargová Veronka
Vicianová Miroslava
Zacharides Adrián
Žemlovičová Eva

4.B

Bak Anita
Dobrí György
Édes Andrea
Farkas Teréz
Farkas Ivana
Fehérváry Edit
Földes Csilla
Grajszky Zoltán
Hladky Anikó
Juhász Renáta
Komjáti Erika
Molnár Mónika
Molnár Tímea
Nagy László
Nagy Róbert
Nagy Ilona
Németh Szabolcs
Panyik Krisztián
Simonics Andrea
Száraz Pál
Szoboszlai Tamás
Tánczos István
Vicsápi Gabriella
Vida Árpád
Vincze Ildikó

4.C

Beke Arnold
Benkó Antal
Berek Gábor
Bindics Zsolt
Csámpai Norbert
Erős Marianna
Héger Attila
Hulkó Katalain
Keszegh Zoltán
Kovács Péter
Krecsmer Zoltán
Mácsai Gábor
Madarász Melinda
Marosi Martina
Mórocz Erika
Nagy Tamás
Nagy Erzsébet
Németh Sofia
Papp Ferenc
Simon János
Šramo Iván
Szuh Adél
Telekes Erika
Varga Viktor
Vizy Barnabás

1997-98
Rok 1997-1998

4.A

Árendáš Zoran
Bahorec Ivan
Baloghová Mónika
Bardiovský Vladimír
Beblavá Andrea
Borková Karin
Bugová Ženata
Cabadová Miroslava
Fazekaš Patrik
Gačalová Silvia
Guzmický Ladislav
Hajnal Igor
Hrozenský Marián
Hyll Vladimír
Jávorková Erika
Jelenčičová Dáša
Kesan Alexander
Kovács Tomáš
Kováčová Ľuboslava
Lábska Erika
Mézešová Tatiana
Miko Szabolcs
Millárik Marcel
Mojzeš Marek
Nagyová Silvia
Obložinský Martin
Obloženský Peter
Pivodová Marcela
Solár Stanislav
Szabadszálási Richard
Szabadszálásiová Silvia
Szekeres Vincent
Švatarák Peter
Tóth Norbert
Varga František
Vargová Ingrid
Veselka Marian

4.B

Bosorád Éva
Burgel Tibor
Czúth Lami Jenő
Duba Emese
Duba Renáta
Erdélyi Mónika
Fazekas István
Ferenczi László
Gacsal Péter
Hibsky Béla
Horváth Adrán
Juhos Tímea
Kántor Attila
Kórósi György
Kováč Kinga
Laky Silvia
Ordódy Márk
Paulik Tamás
Pintér Roland
Tóth Monika

4.C

Andruškó László
Asztalos Árpád
Balkó Anna
Goda Hajnalka
Kriška Zsuzsa
Nagy Péter
Németh Attila
Németh Lajos
Pap Zoltán
Pint István
Sárkány Tamás
Schmelhaus Gábor
Szabolcs Tihamér
Vaskó Ferenc
Vass Annamária
Végh Éva
Világi Balázs
Zemen Attila

1998-99
Rok 1998-1999

4.A

Dobrovodský Tomáš
Kajanová Anna
Kovačic Marian
Mečár Marian
Nagyová Andrea
Pajtinka Juraj
Pápeš Patrik
Pollák Peter
Pradlovská Eleonóra
Rigóová Eva
Severný Milan
Szegheő Richard
Szlama Norbert
Šipošová Alexandra
Štefankovičová Ildikó
Varga Tibor
Vödrösová Monika
Zálešáková Lenka

4.B

Balogh Éva
Benkó Lívia
Benkovský István
Bereczk Zsuzsa
Bilicky Andrea
Bottyán Judit
Domonkos Ferenc
Frühvald György
Gyarmaty Szilvia
Hodosi Vilmos
Janetka Erika
Kiss András
Kósa Zoltán
Kutak Szilveszter
Mikuš Attila
Molnár György
Pavel Noémi
Pleva Sándor
Szabó Leontína
Szuh Kalmán
Zsemlye Norbert

4.C

Bölcskei Gergely
Cseh Marián
Ferencz Zoltán
Ferenczy Gyula
Kovács György
Kovács Zoltán
Kucsera István
Lovász Richard
Madurka Zsolt
Rákoczi Attila
Szládicsek György
Šenkár Tamás
Vajkai Norbert

1999-00
Rok 1999-2000

4.A

Bachová Jana
Dendis Erik
Domjánová Diana
Esztergályos Štefan
Halák Pavel
Hoffer František
Hromada Slavomír
Markovič Marián
Novosádek Jozef
Pavelka Štefan
Petrík Zoltán
Slížová Andrea
Vajda Dušan
Varga Roland
Vími Tibor
Králiková Karin
Krascsenics Peter

4.B

András Péter
Badin Krisztína
Baranyai Zsolt
Csányi Adrián
Császár Angélia
Cseh Roman
Ďuríček Judit
Fitos András
Glofák Denisza
Görözdi iStván
Gútai Balázs
Kántor Ildikó
Kimle Krisztina
Letko Barbara
Mészáros Zsolt
Múcska Imre
Nagy Tamás
Ollé Katalin
Pinke Gábor
Póda Tamás
Skuliba Kornél
Slávik Gábor
Szikonya Péter
Tóth Judit
Vajkay Ferenc
Világi István

4.C

Bachorec István
Cseh Klaudia
Dobosi Katalin
Fehér Tamás
Gajdos Anita
Gergely Marián
Gogola Zsolt
Husťák Magdaléna
Chovan Peter
Chovan József
Chudoba Tamás
Juhász Imre
Klimák Krisztina
Köböl Ferenc
Kürti Beáta
Nagy Lívia
Novák Szabia
Recska Péter
Sárai Jenő
Szabó Sándor
Szakál Annamária
Szendi Gabriella
Teplický Péter
Terbák Kornélia
Vaskó Zoltán
Záreczky Zsolt
Bittó Béla
Tóth Tibor

2000-01
Rok 2000-2001

4.A

Borková Erika
Červenák Jozef
Demáček Štefan
Horváth Martin
Hrušková Katarína
Kálazi Attila
Kolarovská Silvia
Kovács František
Kováč Juraj
Kraslan Ján
Kuczman Ladislav
Lacho Marek
Lachová Terézia
Lehocký Alexander
Matus Zoltán
Mester Attila
Pogáč Miroslav
Pally Milan
Pastorek Endre
Paulovič Tomáš
Szőcsová Adriána
Szöke Peter
Vacho Radovan
Zachar Daniel

4.B

Bögi János
Both Norbert
Bugár Klaudia
Csehovics Anita
Fitos István
Horváth Alfréd
Jakubecz Adrián
Janiga Szabolcs
Kešiar Marián
Losonsky Mónika
Méhes Tamás
Misák Róbert
Modrocký Gábor
Molnár Ferenc
Sárkőzi Tamás
Tompa Attila
Török Bálint
Varga Mónika
Viszkocs Anikó
Zámbó Tünde

4.C

Bencze Péter
Benkó Ákos
Benkó Mária
Benkó Erika
Cseh Vince
Bostál Marian
Feledi Éva
Gróf László
Gyarmaty Árpád
Juhász István
Matyó Melinda
Kántor Zsuzsanna
Károlyi Renáta
Kispisti Csilla
Kiss Gábor
Kürthy Andrea
Nyilfa Imre
Rácz Éva
Rajča Marianna
Szabados Szilvia
Szabó Tibor
Vörös Viola

2001-02
Rok 2001-2002

4.A

Andó Juraj
Bólyová Darina
Czibor Norbert
Dobrovodský Peter
Jakab Erik
Juhász Miroslav
Juhász Peter
Kollárová Andrea
Lajzová Barbora
Mühleová Kinga
Neuschl Tomáš
Pastorek Zoltán
Provodovská Katarína
Raczová Petra
Ravasz Csaba
Ščastný Kamil
Šípka Vojtech

4.B

Compál Szabolcs
Czuczor Viktor
Domonkos Tünde
Halász Barnabás
Kollárovič Anita
Kováč Norbert
Kozma Roland
Maczkó Marián
Meszáros Tibor
Motesicky Tamás
Nagy László
Nagy István
Porubský Tamás
Samu Péter
Szevecsek Ágnes
Takáč Angelika
Tóth Marianna
Varga Tamás

4.C

András Erik
Bartal Ferenc
Boncz Aneta
Čenky Kristián
Farkas Csaba
Ferusz Ildikó
Fördös Attila
Fűri Kinga
Gútai Tamás
Harcsa Mónika
Jakóczy Ferenc
Karácsonyi Károly
Kiss Ottó
Kondé Róbert
Mészáros Csaba
Paluska Andrea
Szamaránszky Norbert
Tóth Gábor
Vida Antal

2002-03
Rok 2002-2003

4.A

Baka Tomáš Bohusová Katarína Bombic Tomáš Csikeszová Sandra Danáč Gabriel Dovičovičová Martina Mikuš Marek Skalová Viktória Šalchakovová Katarína Tóth Kurucz Igor Vicenová Kristína Vojtela Ľuboš

Triedny učitel:
Ing. Zolán Pálinkás

4.B

Ág Tibor
Bíró Lilla
Boros Attila
Csere István
Fehér Linda
Fekete Tamás
Gavlíder István
Horsicza Tibor
Kántor Gyärgy
Klimek Zoltán
Kovács Béla
Kováč Gergely
Monos Zoltán
Németh Ferenc
Rácz László
Ryšavý Pál
Sebó Adrián
Šenkár Brigitta
Takács Dávid
Uher Tibor
Varga Árpád
Varga Róbert

Osztályfőnök:
Mgr. Kurucz Jolán

2003-04
Rok 2003-2004

4.A

Bachorec František
Belokostolský Zoltán
Blaškovič František
Danicsová Dominika
Domonkoš Juraj
Dóža Jakub
Forgáč Gabriel
France Karol
Garai Gábor
Geršl Pavel
Gőghová Aneta
Győrfalvi Vojtech
Horváth Drahoslav
Kuruc Mário
Lengyel Marek
Litavský Peter
Machata Erik
Marosiová Erika
Melečkyová Annamária
Mikovicsová Mechaela
Richter Štefan
Sárköziová Andrea
Seková Zuzana
Slivoň Tomáš
Šemničky Radek
Tomčík Marcel
Vágai Patrik
Zachar Peter

4.B

Bábics György
Benyó Viktor
Dunai Mária
Halász Zsuzsanna
Horváth Lajos
Jaszkó Andrea
Kovács Balázs
Kovács Patrik
Kunyik Gergely
Maťašovský Sándor
Molnár Tomáš
Rabčan Renáta
Ravasz Miklós
Seemann László
Schulcze Anita
Simonics Tamáš
Szépe Zoltán
Tóth Rozália
Varga Tímea
Vass Péter
Volner Szimonetta

4.C

Bitter Denisza
Bitter Renáta
Cibor Szilvia
Csermák Tamás
Erdős László
Farkas Krisztián
Fűri Csaba
Göncz Róbert
Gyarmati Katalin
Harangozó Ferenc
Harsányi Adrián
Hornyák Zoltán
Jakab Gábor
Jenei Roland
Kecskés Erika
Kovács Tamás
Major László
Nothart Barbara
Őry István
Ostrozánsky Gellért
Pasztorek Károly
Rajcsányi Gábor
Rana Dávid
Sörös Renáta
Szalay Anikó
Vörös Anita
Zilizi Dávid

2004-05
Rok 2004-2005

4.A

Baranová Veronika
Bartoš Peter
Benčík Daniel
Bodo Tibor
Caltík Daniel
Juhos Tibor
Kosztolányi Zoltán
Laky Juraj
Ližicová Deana
Lovas Štefan
Maczák Michal
Mikita Roland
Mitník Róbert
Mudráková Jana
Okoši Ivan
Ostrožlík Peter
Povinec Erik
Procházka Tomáš
Rímeš Peter
Švec Erik
Uňatinský Juraj
Urbán Daniel
Urbán Peter
Varagya Štefan
Vrábel Milan

4.B

Adamiczky Ladislav
Állóová Kitty
Brezovský Ladislav
Fűriová Žaneta
Görözdi Szilárd
Halász Igor
Hromada Tibor
Juhász Norbert
Kacz Tibor
Kajtárová Lívia
Kocsisová Estera
Kopócsová Anita
Lakatos Juraj
Medzová Barbara
Mikovičová Silvia
Pusztay Gabriel
Sárközi Ladislav
Sümegh Tihamér
Szabóová Katarína
Szántó Štefan
Szekeres Róbert
Trenčíková Erika
Veszelei Peter
Zuzula Zdeno

4.C

Bernáthová Anikó
Cséfalvayová Eva
Dubai Norbert
Gál Marcel
Határ Kristián
Hornyiková Lívia
Horváth Zoltán
Horváth Gabriel
Ivan Patrik
Juhosová Anikó
Kiss Virág
Kuruczová Gabriela
Lőrincz Lóránt
Lukács Balázs
Móroczová Cecília
Morovicsová Alžbeta
Nagyová Andrea
Nagyová Anita
Sörösová Anikó
Tóthová Enikő
Varjú Ladislav
Zajosová Edina

2005-06
Rok 2005-2006

4.A

Bíziková Klaudia
Csingerová Andrea
Četneky Tomáš
Fercsiková Denisa
Gábor Michal
Ganzerová Kristína
Györy Tomáš
Hulkó Vojtech
Ivanicsová Alexandra
Katonová Miroslava
Kollár Richard
Mura Viktor
Péč Jozef
Ročkár Peter
Tóthová Katarína
Uňatinský Tibor
Varga Emil

4.B

Bagin Attila
Balázsová Anikó
Balogh Tomáš
Baranyay András
Csóka František
Kis Gergely
Kóňa Pavol
Kovácsová Eva
Malý Zsolt
Nagy Gábor
Nagy Tibor
Soóky Attila
Tóthová Erika
Turán György
Vass František
Vassová Andrea
Vendel Tibor
Vörös Peter

4.C

Bakulárová Marta
Baranyai Csaba
Bódisová Laura
Csehová Annamária
Csintalan Gergely
Czuczor Dušan
Nagy András
Nagyová Anikó
Németh István
Ojcárová Tímea
Ráczová Katarína
Schulczeová Andrea
Smatana Zoltán
Szabó Marek
Tóth Árpád
Vida Norbert
Vörös Peter
Zerényi Tomáš

2006-07
Rok 2006-2007

4.A

Astaloš Attila
Bugár Vojtech
Domjánová Magdaléna
Ďurkovič Imrich
Flender Szabolcs
Hráček Matej
Krocsany Peter
Leváková Monika
Molnárová Lenka
Plančík Peter
Rigo Erik
Richterová Veronika
Varga Ján
Virág Tomáš

4.B

Ing. Zoltán Pálinkás
Álló Adrián
Bácskai Erik
Bácskai Tomáš
Bajnóczyová Brnáková Ágnes
Buják Peter
Fucseková Silvia
Knapp Róbert
Lőrincz Bianka
Mátéová Emőke
Mészáros Ákos
Mészárosová Andrea
Molnár Balázs
Nagy Balázs
Németh Kornél
Posztósová Györgyi
Rimovský Tomáš
Salát Ladislav
Sánta Balázs
Sánthová Zuzana
Szabó Kornel
Szénási Tamás
Vörös Zoltán
Wittenbergerová Katarína

4.C

Mgr. Kalácska Erzsébet
Bako Zoltán
Brunclik Alexander
Csánó Ladislav
Czifra Zsolt
Guštafíková Kristína
Hamar Erik
Juhász Gábor
Keszeghová Anita
Kunová Katarína
Leczkésiová Csilla
Lelkesová Renáta
Melicherová Denisa
Mihalik Richard
Nagy Richard
Nagy Kristián
Polovic Árpád
Rédli Adrián
Szarková Andrea
Toncsenková Iveta
Vinczeová Eva

2007-08
Rok 2007-2008

4.A

Baranec Richard
Èekme Róbert
Èierny Miroslav
Ïurina Tomáš
Fördös Tibor
Hajnala Marcel
Hamran Ján
Kašík Martin
Kemenczký Adam
Kluchová Lucia
Kuèera Milan
Legutka Ivan
Majer Juraj
Néveri Gabriel
Rottmannová Ivona
Slama Richard
Stevlík Alexander
Szíjártóová Monika
Takácsová Katarína
Tóthová Simona

4.B

Balázsová Silvia
Bratkó Viliam
Bugárová Petra
Décsi Dezider
Domján Bálint
Eššeková Enikõ
Gódány Peter
Hunková Mária
Izsóf András
Janík Csaba
Keszan Tamás
Kovácsová Kitti
Kováè ¼udovít
Kozmér Adrián
Marczell Dezider
Mikula Patrik
Nagy Rita
Nagy Tamás
Pócs David
Sankó Tibor
Stefankovics Alexander
Szabó Alexander
Szalaiová Beáta

4.C

Bartiová Erika
Bedinszky Peter
Boros Július
Cséfalvay Robert
Csémy Balázs
Duducz Zoltán
Ecsek Szilárd
Fábián Daniel
Farkas Zoltán
Fekete Robert
Ivanics Gergely
Kaprinaiová Kristína
Magyarová Monika
Németh Gejza
Nyigri Roland
Pavlik Tamás
Raszgyörgyová Anita
Seres Pavol
ŠSafárová Kitti
Tarnaiová Annamária
Vasiová Kristína
Vörös Patrik
Žideková Renáta

2008-09
Rok 2008-2009

4.A

Bédi Tibor
Benèík Karol
Csontos Péter
Dragon Pavel
Hiroš Róbert
Kmeo Dávid
Kovács Tomáš
Kovácsová Henrieta
Krivaneková Lucia
Mitníková Silvia
Sirèek ¼uboš
Tonka Zoltán
Tóth Ján
Varga Marián

4.B

Bajcsyová Alexandra
Baloghová Eva
Brunczvik Gergely
Czére Katalin
Dojèanová Noémi
Drinóczi Tomáš
Fodor Pavol
Fónadová Hajnalka
Fülöpi Dávid
Gajerová Iveta
Halász András
Hölgyeová Tímea
Horváthová Marianna
Király Dominik
Meixner Jozef
Nagy Tamás
Nagy Péter
Nagy Zsolt
Némethová Alexandra
Sárközi Jozef
Sárosfai Ádám
Szûcsová Lilla
Vörös Ádám

4.C

Baráth Attila
Borbély Ján
Búš Roland
Csalaová Judita
Csámpay Ján
Dojèán Zoltán
Gombík Alexander
Hegedûsová Anikó
Hideghéty Peter
Horváth Peter
Knaus Zoltán
Kovácsová Nora
Kulcsárová Ingrida
Mézes Tibor
Németh Dávid
Országhová Linda
Rózsová Regina
Rózsová Hajnalka
Slávik Benedek
Subová Judita
Szabó Adam
Szomolaiová Judita
Zubnár Tibor

2009-10
Rok 2009-2010

4.A

Balogh Lukács
Barczi René
Birdáèová Veronika
Cimerman Róbert
Csicsátka Marek
Gódány Dávid
Gyõriová Andrea
Hajtman Marek
Kanderová Renáta
Kántor Štefan
Koczová Nóra
Kollárová Veronika
Lisický Richard
Lukács Viktor
Makraiová Veronika
Marcová Lenka
Matušek Kristián
Niko Michal
Pastorek Mário
Petro Richard
Posztós Matej
Stanèeková Veronika
Strýèek Matej
Turèanová Soòa
Wittman Mário

4.B

Androvics András
Baji Csaba
Benyák Lóránt
Czibor András
Gódány Jozef
Hegyi Dávid
Chyba István
Izsmán Vojtech
Juhász Peter
Kajos Péter
Károlyiová Zuzana
Kolláriková Tímea
Krascsenics Mária
Kürtiová Mónika
Marczell Máté
Mezzei Ottó
Páleník Juraj
Pralovszká Bernadeta
Puha Gábor
Sankó Szabolcs

4.C

Balogh Zsolt
Béresš Daniel
Csicsolová Barbara
Énekes Balázs
Flašškár Ladislav
Forróová Lilla
Grežžo Zoltán
Horváth Róbert
Illés Peter
Kovácsová Hajnalka
Mészáros Ján
Pajorová Erika
Petrák Tibor
Sántová Silvia
Seres Alexander
Somogyiová Klaudia
Szabados Csaba
Szibilla Róbert
Szûcsová Klaudia
ŠSafár Tomáš
Vornyiková Monika
Ziliziová Katarína

2010-11
Rok 2010-2011

4.A

Ballová Nika
Becková Adriana
Brat Benjamín
Buják Attila
Cápa Róbert
Cselková Romana
Csûriová Edina
Hamarová Barbara
Hatala Richard
Hegyiová Anita
Juhos Tomáš
Keèkéš Branislav
Kuti Dušan
Markulèek Eduard
Mészárosová Nikoleta
Nagy Peter
Rybárová Zuzana
Sládeková Monika
Sooky František
Szabó Matúš
Szépová Anikó
Vida Patrik
Vrábel Mário
Zacharová Katarína

4.B

Ábrahám Szabolcs
Álló István
Antalová Veronika
Bazsóová Adriana
Bokor Péter
Csölleová Cyntia
Dávidová Nikoleta
Fehér Attila
Grman Adrián
Háziová Eszter
Horján Zoltán
Kovács Krisztián
Matus Krisztián
Nagy Tamás
Nógelová Melinda
Pálinkás Viktor
Rákocziová Eva
Renczes Gábor
Szerzõdi Dávid
Takács Patrik
Vaculka Andrea
Vargová Angelika
Varjú Marián
Vitai Zsolt
Vödrös Tibor
Vörös Attila

4.C

Antal Balázs
Csóka Ádám
Csölle Attila
Czajlik Robert
Érsek Dénes
Fazekas Dávid
Gányovics Réka
Hajdu Tünde
Heiszki Gábor
Hervay Tamás
Chaban Tomáš
Karácsony Csaba
Kešiar Szabolcs
Kollárik Adrián
László Dávid
Lelovièová Tímea
Néma Szabolcs
Pirk Róbert
Répási Tibor
Szarka Gábor
Székely Tibor
Szilárd Ágnes
Turán ¼udovít
Vanyek Zsolt
Varga Gábor
Veres Zoltán
Vidová Anita

2011-12
Rok 2011-2012

4.A

Berková Petra
Bezúr Filip
Csicsaiová Réka
Farkas Ladislav
Gyurcsovicsová Zuzana
Gyurcsovicsová Lucia
Kántorová Hajnalka
Kassa Alan
Kollárová Katarína
Kucsora Patrik
Kürti Alan
Lőrinczová Mária
Lukácsová Sabina
Magyarics Štefan
Molnár Imrich
Némethová Noémi
Rácz Zsolt
Radošická Brigita
Rosko Erik
Sivok Peter
Solárová Barbara
Stančeková Kristína
Šipoš Kristián
Tóth Adrián
Tremboš Martin
Vincze Dominik
Zahorec Michal
Živáň Andrej

4.B

Bálintová Tímea
Bédi Viktor
Esztergályos Patrik
Fülöp Gábor
Kajtárová Kristína
Kardos Zoltán
Kiss Gábor
Menyhárt Márton
Méry Ádám
Németh Attila
Olláry Zsolt
Rákóczi Zoltán
Sáreczky Attila
Somogyi Zoltán
Szabóová Evelína
Szücsová Andrea
Tóth Ákos
Tóth František
Varga Zoltán

4.C

Adamec Peter
Csevár Ádám
Čonka Erik
Dobsová Beáta
Gábris Vojtech
Hanzlík Ondrej
Horváth Ádám
Keszegh Gergely
Knap András
Kovács Nikolas
Kováts Attila
Lanc Csaba
Nagy Bálint
Sáho Ladislav
Schmidt Csaba
Simon Márk
Szabó Július
Takács Gergely
Vargová Alžbeta

2013-14
Rok 2013-2014

4.A

Benkóová Bianka
Csenteová Bianka
Daráž Henrich
Dargó Peter
Fekete Peter
Geleta Frederik
Gerencséri Kristián
Gőgh Máté
Hinko Michal
Húsvéth Ján
Igarová Winona
Jaržembovský Martin
Juhászová Viktória
Kiss Adrián
Kopš Tomáš
Kovács Patrik
Murcin Branislav Jozef
Muržic Peter
Natkai Alexander
Oršolík Tomáš
Pásztó Gabriel
Procházka Peter
Slováková Gabriela
Szabó Gergő
Szabolcs Róbert
Tapolcsányi Alexander
Tóthová Kristína
Vaňa Tomáš
Vendégh Michal
Volšíková Alexandra

4.B

Antal Ádám
Balogh Sándor
Boros Arnold
Bottyán Marián
Gyarmatyová Emese
Győriová Kinga
Hajabácsová Éva
Horváth Richard
Horváthová Kitti
Kázmér Tichomír
Király Ladislav
Kovács Géza
Kulacs Richard
Melaj Dominik
Néma Bálint
Panyi Gergő
Pappová Liliana
Petková Veronika
Szerencsés Márk
Šípoš Roland
Takács Mátyás
Tóth Miklós
Varga Attila

4.C

Anda Szilvia
Babindai Áron
Banziová Réka
Beke Gábor
Benkó Ákos
Cilling Ádám
Danczi Dániel
Domonkos Béla
Farkas Bálint
Fél Károly
Frühwaldová Evelin
Godány Ferenc
Kovácsová Krisztína
Lénártová Viktória
Livinka Márk
Madarász Péter
Molnár Ivan
Nagy Dominik
Oriskó Krištof
Palacka Máté
Pöthe Gergely
Ročkárová Stella
Szabó Zsolt
Szabó Tamás
Tóthová Kitti
Wurczell Gábor

2012-13
Rok 2012-2013

4.A

Ballová Noémi
Benèík Andrej
Bojnák Miroslav
Füssy Peter
Habara Miroslav
Hakke Roger
Halaši Timotej
Kollárovièová Klaudia
Kosztolányiová Miriam
Kürtiová Vivien
Lukács Adam
Marsovszky Attila
Moravèík Richard
Sebõková Lucia
Tóth Zoltán
Tóth Róbert
Veres Viktor

4.B

Balla Benjamín
Bitter Tibor
Bögiová Miriam
Bognárová Veronika
Csemezová Júlia
Fekete Alex
Hluzin Marián
Ivicsics Krisztián
Kardos István
Kecskés Kristóf
Kurcsíková Kitti
Moroviková Erika
Nagy Márk
Puskely Ján
Saláth Zoltán
Szakál Máté
Takács Zoltán
Tóthová Kinga
Truszka Márk
Varjú Tomᚹ

4.C

Almásy Bence
Baloghová Simona
Boková Sabína
Budaiová Marieta
Csölleová Nikoleta
Gyalog Alexander
Heroldová Mária
Kajanová Réka
Kitanovics Gergely
Körösi Matúš
Kosár Gábor
Lelkes Adam
Pauerová Tünde
Puzsér Nikolas
Rákócza Balázs
Soósová Viktória
Szamaránszki Tamás
Tarics Tamás
Toková Lucia
Tóth Ákos
Zakál János

2014-15
Rok 2014-2015

4.A

Bogner Tomᚹ
Csöbönyeiová Bianka
Galgan Jaroslav
Geschwandtnerová Petra
Hájasová Klaudia
Hamranová Ivana
Hangyová Nikoleta
Horváthová Annamária
Hradecsná Viktória
Katona Patrik
Kürtiová Mandy
Mészárosová Bianka
Molnár Roland
Moravcsíková Veronika
Nagy Ladislav
Pribilová Anna
Šoóki Miroslav
Ujvári Tomáš
Vráblová Diana
Zsidek Enriko

4.B

Bohák Dorottya
Csákvári Marian
Feketeová Nóra
Gelniczkyová Vivien
Hipp Patrik
Horváth Gábor
Horváth László
Klinko Dávid
Križžan Nikolas
Miklós Františšek
Molnár Marián
Molnárová Viktória
Nagy Vivien
Pongrácz Kitti
Szép Krisztián
Török Tomᚹ

4.C

Asbóth Máté
Bugár Mihály
Gyõri Attila
Jankóová Aneta
Javorková Viktória
Kázmér Mikulᚹ
Keresztesová Kinga
Kvarda Péter
Lõrincz Máté
Nagy Bence
Nagy Boglárka
Németh ŠŠtefan
Sárközyová Krisztina
Slezák Levente
Szalayová Bianka
Tóthová Viktória
Vargová Viktória

2015-16
Rok 2015-2016
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2015-16 4.A
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2015-16 4.C
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2015-16 4.B

4.A

Ácsová Alexandra
Bölcskei Márk
Botošš Patrik
Franko Roman
Hegedűš Miloš
Hrabovszký Daniel
Jócsik Filip
Komlóšši David
Laczkóová Viktória
Náplava Matej
Omasta Adam
Paál Patrik
Poláková Dominika
Prezmeczká Patrícia
Radimáková Romana
Rásó Péter
Rusňaková Patrícia
Rút Karol
Smirno Gergely
ŠŠkuliba Marek
Trembošš Patrik

4.B

Bartoššová Silvia
Burger Péter
Érsek Dóra
Farkas Beatrix
Kecskés Adrián
Kopecová Boglárka
Kovács Dominik
Medza Ádám
Némethová Noémi
Ollé Dávid
Polakovičová Beáta
Ravaszová Anikó
Rehák Attila
Szerződi Richard
Táncos Tomᚹ
Vrábel Lilla

4.C

Bajkaiová Bianka
Bazsóová Veronika
Havrancsík Friderika
Iványiová Bettina
Mészáros Matej
Mezeiová Katalin
Nagy Ádám
Pápai Erika
Papp Enikő
Poldauf Rudolf
Szabó Tamás
Szakálová Judit
Szőcsová Monika
Tóth Viktor
Varga Nikolas

2016-17
Rok 2016-2017
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2016-17 4.A
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2016-17 4.A

4.A

Andor Sebastián
Benyíková Michaela
Gaál Oliver
Jendrušák Patrik
Kovačic Daniel
Mésárošová Beatrix
Molnárová Natália
Nagy Oliver
Pásztó Richard
Poláková Zora
Pšenák Tibor
Sós Daniel
Štrba Leonard
Záčeková Viktória

4.B

Baráková Marta
Belianová Viktória
Csiba Ladislav
Földešová Viktória
Gyarmatiová Viktória
Halló Dávid
Hollósi Nikolett
Kajtár Dóra
Király Mátyás
Kis Pisti Klaudia
Kósa Endre
Kotásková Michaela
Molnár Viktor
Néveri Bálint
Pipper Attila
Pirková Mária
Redecky Levente
Soós Miklós
Stefankovics Viktor
Takács Viktória
Václavová Angelika

2017-18
Rok 2017-2018
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2017-18 4.A
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2017-18 4.B

4.A

Baross Dominik
Bernát Roderik
Bôžik Miroslav
Doboši Dušan
Gőgh Zoltán
Hajas Aleš
Hovanová Nicol
Kociha Rajmund
Madarász Oskár
Manyušová Cyntia
Menyhárt Roland
Németh Márk László
Orbánová Barbara
Ozoráková Miroslava
Pintér Mátyás
Pintér Patrik
Polláková Sabina
Szabó Peter
Tóth Adrián
Vargová Kinga
Zahorec Silvester

4.B

Balkóová Kristína
Benkőová Evelyn
Bus Gergely
Cucorová Enikő
Cződör Kamilla
Décsi Christopher
Dobi Adam
Fazekaš Árpád
Gaál Bence
Hožváková Iveta
Juhász Gábor
Kalmár Dávid
Lörincz Ádám
Németh Peter
Nyeso Kristián
Patasi Ladislav
Pintérová Noémi
Polovic Patrik
Rečka Balázs
Sebö Máté
Szép Melinda Klaudia Virág
Szolgová Lilla
Teplický Ákos

2018-19
Rok 2018-2019
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2018-19 4.A
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2018-19 4.B

4.A

Baksa Dávid Štefan
Baraňai Igor
Bitter Richard
Bobor Dominik
Ešek Gergely
Gombos Tibor
Horváth Erik
Horváthová Krisztina
Jokel Filip
Kováèová Barbora
Martiová Kristína
Németh Ákos
Okál René
Péntek Erik
Porubský Dávid
Pradlovský Štefan
Szeifertová Viktória
Tamás Kristián
Tóth Gergely
Zsilinszká Lenka

4.B

Balla Adam
Bugár Ákos
Csergeová Klaudia
Csernyánszka Kitti
Czímer Debóra
Desat Borbála
Györe Adrián
Hozáková Bettina
Kulcsár Imre
Kún Ádám
Laky Zoltán
Nagy Dominik
Németh Nóra
Németh Gergely
Nemšovský Mirko
Ollé Márk
Pálkovács Alexander
Pálová Tímea
Stredová Scarlett
Szabó Alex
Szakál Máté
Váradi Ladislav
Varga Zoltán
Vendégh Nóra
Vermesová Cynthia

2019-20
Rok 2019-2020
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2018-19 4.A
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2018-19 4.B

4.A

Baková Cintia
Beránek Adam
Csengel Erik
Duša Ivan
Ešek Gergely
Fujas Roman
Jakubecz Róbert
Klárišová Mária
Klobučníková Karin
Lecký Marek
Magyarics Gábor
Makaiová Veronika
Mészáros Patrik
Nagy Patrik
Orvošová Ivana
Rozsnyóová Tímea
Šimonek Ladislav
Takács Róbert
Tóthová Alexandra
Varga Andrej
Vendelová Laura
Vu Thanh Hai Dávid
Zemko Filip

Triedny učiteľ:
Ing. Eleková Adriana

4.B

Bajtek Dániel
Baraňovič Viktória
Bindics Dominik
Csókás Bálint
Csölle Balázs
Czedli Kinga
Cződör Rebeka
Dékány Ádám
Fülöpová Andrea
Chrénová Dóra
Kurina Bálint
Lelkes Máté
Lovas Balázs Zsolt
Mezeiová Virág
Milinszky Eugen
Nagy Bence
Novák Bernadett
Paksiová Nikolett
Rácz Gabriela
Skrován Miklós
Tóth Oskár
Tóth Kristián
Tóth Carla
Výbošťok Tomáš

Osztályfőnök:
Ing. Pinke Zoltán

2020-21
Rok 2020-2021
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2018-19 4.A
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2018-19 4.B
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2018-19 4.B

4.A

Boris Banda
Adrián Brath
Denis Deminger
Dominika Domjánová
Dominik Füzék
Miriam Gajdošíková
Denis Iván
Michal Kajan
Attila Keresztes
András Kitka
Zuzana Klačková
Erik Milán Kóša
Markó Máčadi
Sabina Machová
Richard Molnár
René Poszmik
Bruno Sporný
Samuel Starek
Eunika Števlíková
Zoltán Vanya
Matúš Záhumenský
Eszter Zemes

Triedny učiteľ:
Mgr. Tímea Peťkovská

4.B

Virág Birkus
Cintia Borbélyová
Daniel Szabolcs Bulucz
Viktória Búriová
René Csief
Nikoletta Dobsová
Dávid Fábik
Ádám Fábrik
Tifani Fekete
Noémi Gyurkovics
László Heringh
Bence Kulacs
Mátyás Kürti
Regina Kuzslík
Tibor Makky
Enikő Marosi
Mihály Pásztor
Viktor Reisinger
Rebeka Rudasová
Gabriella Simon
Anikó Vanyová
Viktor Varga
Ladislav Varga

Osztályfőnök:
Ing. Horváth Ildikó

4.C

Rebeka Fanni Horváth
Nóra Horváthová
Karolína Jurányiová
Nikolett Katonová
Dávid Keresztes
Patrícia Konevaliková
Eszter Kulich
Kristóf Ladányi
Viktória Lengyel
Brigitta Levická
Emese Lovas
Márk Mikle
Krisztina Némethová
Simon Ondračka
Réka Rečková
Tibor Dávid Seres
Patrícia Solárová
Krisztián Šarovecky
Alexandra Šramo
Viktor Török
Veronika Tóthová
Viktória Tücsöková

Osztályfőnök:
Mgr. Patus János

2021-22
Rok 2021-2022
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2018-19 4.A
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2018-22 4.C
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2018-19 4.A

4.A

Kristóf Babicza
Juraj Balázs
Kristián Barczi
Michal Beňo
Karolina Bubisová
Viktória Sabina Czibere
René Gyarmati
Natália Havlíková
Nika Hulkóová
Michaela Jamrišková
Daniela Kissová
Daniel Korytár
Kitti Kováčová
Lucia Krutá
Adam Lendvai
Miriam Michalčíková
Ema Mikleová
Dániel Mikolai
Roderik Nagy
Ema Orolínová
Márk Rausch
Karin Répásová
Krisztián Sidó
Dominik Soós
Damian Szántó
Barbara Táborová
Zuzana Tóthová
Tamara Vargová
Melissa Vargová
Norbert Zsemlye
Richard Žigo

Triedny učiteľ:
Mgr. Ján Hulko

4.B

Ákos Beke
Máté Bús
Tamás Csáno
Levente Császár
Attila Deme
Nikolett Jančárová
Boglárka Leszkó
Gábor Előd Madarász
Dávid Marikovecz
Máté Mátyus
Kristóf Nagy
Anikó Sillóová
Dávid Szabó
Attila Száraz
Csilla Szép
Máté Takács
Boglárka Tárnok
Alexandra Vargová

Osztályfőnök:
PaedDr. Ing. Miriam Ághová

4.C

Norbert Androvics
Enikő Antal
Dominik Balogh
Bálint Bartalos
Izsák Bohony
Viktória Černá
Mátyás Gyürky
Zalán Lóránt Horváth
Gábor Chrén
Lóránt Jarábek
Viktória Silvia Melecski
Andrea Mitašová
Dóra Pálovics
Fanny Stirber
Kristóf Szalai
Robert Szinghoffer
Štefan Špalek
Dávid Takács
Robert Zalka

Osztályfőnök:
Ing. Tímea Bődová

2022-23
2022-2023
SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2019-23 - 4.A

4.A

Erika Betáková
Tomáš Bugár
Daniel Debnár
Frederika Feranecová
Denisa Gálová
Karolína Greštiaková
Katarína Jančovičová
Norbert Kajan
Henrieta Kissová
Michal Kováč
Olívia Mičeková
Dóra Nagy
Andrea Nagyová
Patrik Pilinský
Matúš Sabadka
Kristína Silvia Takácsová
Ema Takáčová
Kristián Vančo
Bernadett Vargová
Peter Weinrauch
Patrik Žigó

Triedny učiteľ:
Ing. Andrea Bojnáková

SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2019-23 4.C

4.C

Androvics Dávid
Bartalos Richárd Bálint
Bátky Tamás
Bernáth Eszter
Bihercz Ádám
Farkas Dominik
Hervai Antónia
Kardošová Žofia
Kürti Adrián
Lóci Dávid
Matlák Zalán
Nagy Bálint
Nagy Réka
Nagy Dóra
Németh Kristóf
Nyeso Dávid
Pok Máté
Rácz Orsolya
Varga Dávid

Osztályfőnök:
Mgr. Košlabová Silvia

SPŠ stavebná - ÉKI, Hurbanovo, 2019-23 4.B

4.B

Balázs Attila
Baloghová Bianka
Bogdányová Fióna
Bolla Dóra
Božaky Adrián
Gőgh Márton
Guban Katalin Kitti
Gyekes Dávid
Hegedűsová Krisztina
Kiss Kornél
Kiš Zoltán Máté
Klimentová Anita
Kóréh Barnabás
Markus Patrik
Nagyová Chiara Rebeca
Papp Veronika
Prokšová Kinga
Rečka Bence
Szalaiová Barbara
Till Rebeca
Varga Ákos
Velmovszki Ádám

Osztályfőnök:
Ing. Tímea Kovácsová


Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt