MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Bergen-Belsen Nemecko / Bergen-Belsen Németország

Publikované: | Kategória:

Spring School – 29. International Youth Workcamp

S našimi študentmi sme sa v dňoch od 26. 3. do 2. 4 . 2023 zúčastnili medzinárodného mládežníckeho stretnutia v Nemecku, v Dolnom Sasku v Hannoveri. Každoročne sa na tomto mieste stretávame s mladými študentmi z celého sveta. Počas zaujímavých workshopov sme sa zoznamovali a ucelovali si názory na tému druhej svetovej vojny, rasizmu a rôznych foriem diskriminácie. Workshopy boli veľmi náučné, zaujímavé a bola radosť sledovať, ako si mladí ľudia medzi sebou vymieňali svoje názory, vedomosti a pohľady na tieto témy. Navštívili sme aj múzeum v Bergen Belsene, a prešli sme sa po mieste, kde sa niekedy nachádzal koncentračný tábor. So žiakmi sme strávili neuveriteľný týždeň. Nadobudli sa tu priateľstvá, skúsenosti a žiaci spoznali kultúrne zvyky a tradície iných národov.


Diákjainkkal 2023. 3. 26-tól 4. 2-ig egy nemzetközi ifjúsági találkozón vettünk részt Németországban, Hannoverben, ahol minden évben fiatal diákok egy kisebb csoportja gyűlik össze az egész világból. Különböző workshopok segítségével megismerhettük egymás véleményét, nézeteit a második világháborúval, rasszizmussal és a diszkrimináció formáival kapcsolatban. Ezek a workshopok nagyon tanulságosak és érdekesek voltak. Bergen-Belsenben meglátogattuk a múzeumot és bejártuk azt a területet, ahol korábban koncentrációs tábor volt. A diákokkal fantasztikus hetet töltöttünk együtt. Barátságok születtek, a diákoknak lehetőségük nyílt a tapasztalatcserére és betekintést nyertek egymás kultúrájába is.

PaedDr. Ing. Miriam Ághová

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt