MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Biela pastelka / Fehér zsírkréta

Publikované:

Dňa 23.9.2022 sa naša škola pridala k dobročinnej zbierke Biela pastelka, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj my sme chceli „ svojou troškou prispieť do mlyna“ , a tým poukázať na solidaritu s našimi postihnutými spoluobčanmi. Vďaka patrí všetkým prispievateľom, ktorí sa do zbierky zapojili i našim dobrovoľníčkam, Tamare Vörösovej a Tamare Wimmerovej z III.A triedy, ktoré v škole aj v uliciach Hurbanova zbierali finančné príspevky od empatických ľudí.


Iskolánk 2022. szeptember 23-án csatlakozott a „Szlovákiai Vakok és Rosszullátók Szakszervezete” által szervezett White Crayon jótékonysági gyűjtéshez. Mi is szerettünk volna hozzájárulni és ezzel szolidaritást vállalni fogyatékos polgártársainkkal. Köszönet minden közreműködőnek, aki részt vett a gyűjtésben, valamint önkénteseinknek, Tamara Vörösovának és Tamara Wimmerovának a III.A osztályból, akik empatikus emberektől gyűjtöttek anyagi hozzájárulást az iskolában és Ógyalla utcáin.

Mgr. Tímea Kovácsová

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt