MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Erasmus+, Qualified Generations with STEAM Education

Publikované:

V dňoch od 27.01.2024 do 02.02.2024 sa 4 členky nášho pedagogického tímu zúčastnili tretej vzdelávacej activity v Academy for International Science and Research, COLAB Letterkenny Írsko. Program a zameranie mobility obsahoval rozvoj zručností 21 storočia, digitálnych kompetencií a implementácie STEAM do vyučovacieho procesu. Veľmi podstatnou súčasťou vzdelávacej aktivity je zapájanie našej školy do siete špičkových vzdelávacích inštitúcií v EÚ. Výsledkom nášho snaženia je budúca bilaterálna spolupráca s Martinlaakson lukio Finland Helsinki-Uusimaa VANTAA, programovanie a kódovanie s MULTI-ACT STD Türkiye Adana a implementácie umelej inteligencie do vyučovania v spolupráci s Univerzitou Kréta, Grécko. Vzdelávacej activity sa zúčastnili Mgr. Katarína Kučerová, Ing. Katalin Oláh, Ing. Adriana Eleková a Mgr. Ágnes Dombovári. Projektová aktivita bola financovaná z prostriedkov EÚ.

Tantestületünk 4 tagja a projekt harmadik képzésen vehetett részt az Academy for International Science and Research, COLAB Letterkeny egyetemen Írországban. A képzés programjának középpontjában a 21. századi készségek és a digitális kompetenciák fejlesztése állt, valamint a STEAM alkalmazása az oktatási folyamatban. A képzés fontos hozadéka, hogy iskolánk ezáltal bekapcsolódik az EU legkiemelkedőbb iskoláinak hálózatába. Erőfeszítéseink eredményeként a jövőben belekezdünk egy kétoldalú együttműködésbe, melyben Martinlaakson lukio Finland Helsinki-Uusimaa VANTAA vesz részt, programozás és kódolás MULTI-ACT STD Türkiye Adana-val, és a mesterséges intelligencia alkalmazása az oktatásban a görögországi Krétai Egyetemmel. A képzésen, Ing. Oláh Katalin, Ing. Elek Adrianna és Mgr. Dombovári Ágnes vett részt. A képzés EU-s források által támogatott.

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt