MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Erasmus+ Taliansko / Erasmus+ Olaszország

Publikované:

STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ MEDZI ŠKOLAMI Už druhý školský rok prebieha na našej škole projekt v rámci programu Erasmus+, ktorý je zameraný na komplexný a harmonický rozvoj žiaka a spoluprácu medzi európskymi strednými školami. Témou 4. vzdelávacej aktivity bola Šťastná škola a šťastný život. Vzdelávacej aktivity v Taliansku sa zúčastnilo 30 žiakov a 15 učiteľov. Účastníci projektu pochádzali z Maďarska, Lotyšska, Francúzska, Turecka, Talianska a my zo Slovenska. Hostiteľskou školou bola ISISS Don Milani Tradate, Taliansko. Náš projektový tím tvorilo 6 žiakov druhého ročníka a 2 učiteľky.

ISKOLÁK KÖZÖTTI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK Iskolánkban már második éve folyik az Erasmus+ program keretén belül az a projekt, amely az átfogó és harmonikus tanulófejlesztést, valamint az európai középiskolák közötti együttműködést célozza meg. A 4. oktatási tevékenység témája a „Boldog iskola és a boldog élet volt”. 30 diák és 15 tanár vett részt az olaszországi oktatási tevékenységben. A projekt résztvevői Magyarországról, Lettországból, Franciaországból, Törökországból, Olaszországból, mi pedig Szlovákiából érkeztünk. A fogadó iskola az olaszországi ISISS Don Milani Tradate volt. Projektcsapatunk 6 másodéves diákból és 2 tanárnőből állt.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt