MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Obhájili sme 1. miesto v krajskom kole SOČ / Megvédtük az elsőségünket a KSzT kerületi fordulójában

Publikované:

Gratulujeme Zuzane Klačkovej za 1. miesto, a súťažnej dvojici Samuel Starek a Denis Deminger za 3. miesto v odbore Stavebníctvo, geodézia, kartografia v krajskom kole. Gratulujeme dvojici Attila Kersztes a Nikoletta Dobsová za 2. miesto a Cintii Borbélyovej za 4. miesto v odbore Životné prostredie, geografia, geológia v krajskom kole. Postupujúcim držíme palce v celoštátnom kole, sme na nich veľmi hrdí. Zároveň ďakujeme všetkým odborným učiteľom a konzultantom súťažných prác.

Gratulálunk Zuzana Klačkovának a kerületi fordulóban elért 1. helyezéshez, Samuel Stareknak és Denis Demingernek pedig a 3. helyezéshez a „Építészet“ kategóriában. Továbbá gratulálunk Keresztes Attilának és Dobsa Nikolettnek a 2. helyezésért, valamint¨Borbély Cintiának a 4. helyezésért a „Környezetvédelem“ kategóriában. A továbjutottaknak szorítunk az országos fordulóban, bűszkék vagyunk rájuk. Ezennel köszönjük a felkészítő tanároknak és konzultánsoknak alázatos munkájukat.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt