MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Obnovenie prezenčného vzdelávania pre 4. ročník / A jelenléti oktatás megnyitása a negyedikesek számára

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci 4. ročníka, oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.04.2021 obnovujeme prezenčné vzdelávanie pre 4. ročník od 19.04.2021 podľa platného rozvrhu hodín. Pri vstupe do budovy školy sa musíte preukázať negatívnym testom, nie starším ako 7 dní resp. s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 a vyplniť čestné prehlásenie, ktoré nájdete na naše webstránke: https://spsstav.sk/dokumenty/, alebo vo vchode do budovy školy. Pre ubytovaných žiakov školský internát zostáva naďalej zatvorený, avšak školská jedáleň bude v prevádzke pre obedárov. Počas zajtrajšieho dňa je potrebné sa zahlásiť na obedy na telefónnom čísle 035 760 3309. Ostatné ročníky pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Podľa predbežných informácií od 26.04.2021 otvárame školu pre všetky ročníky a zároveň aj školský internát. Tešíme sa na vás.

Tisztelt szülők, kedves negyedikes diákok, az iskolaügyi miniszter határozata alapján 2021.04.19-től megnyitjuk a jelenléti oktatást a negyedikes diákok számára az aktuális órarend szerint. Az időpontot és magát a konzultációt az adott tantárgyat oktató tanárral kell egyeztetni. Az iskolába való belépés csakis 7 naptól nem öregebb negatív teszttel, vagy orvosi igazolással lehetséges, hogy átvészelték a betegséget. Mindemellett becsületbeli nyilatkozatot is kötelesek vagyunk kérni, amely megtalálható az iskola honlapján: https://spsstav.sk/dokumenty/, vagy az iskola főbejáratánál. A kollégium sajnos továbbra is zárva marad, de az iskolai konyhában ebédet biztosítunk, amire a holnapi nap folyamán be kell jelentkezni a 035 760 3309-es telefonszámon. A többi évfolyam folytatja a távoktatást változatlan formában. Előzetes információk alapján 2021.04.26-tól teljesen megnyitjuk az iskolát és a kollégiumot minden diák számára. Örülünk az újbóli találkozásnak.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt