MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Qualified Generations with STEAM Education

Publikované:

Druhý májový týždeň sme absolvovali krátkodobú vzdelávaciu aktivitu žiakov v Helsinkách, vo Fínsku. Cieľom pracovného stretnutia bola implementácia princípov STEAM vo vyučovacom procese. Každá partnerská škola pripravila praktickú ukážku STEAM vyučovacej hodiny. Náš tím si zvolil tému betón a jeho multidisciplinárne využitie. Betón bol našou prirodzenou voľbou, keďže sme stavebná škola a so stavebnými materiálmi pracujeme počas celého štúdia. V rámci vyčleneného času sme predviedli ako je možné tému betónu prepojiť s umením, chémiou, matematikou, konštrukčnými cvičeniami, históriou a staviteľstvom. Komunikačným jazykom bola angličtina, takže sme využili aj metódu CLIL, ktorá sa na našej škole udomácnila aj vďaka predchádzajúcim projektom.

Május második hetében rövid távú oktatási tevékenységet folytattunk Finnország fővárosában Helsinkiben. A workshop célja az volt, hogy a STEAM-elveket a tanítási folyamatba beépítsük. Minden partneriskola egy STEAM-óra gyakorlati bemutatóját készítette el. Csapatunk a beton és annak multidiszciplináris felhasználása témáját választotta. A beton természetes választás volt számunkra, mivel építőipari iskola vagyunk, és tanulmányaink során végig építőanyagokkal dolgozunk. A rendelkezésre álló idő alatt bemutattuk, hogyan kapcsolható össze a beton témája a művészettel, a kémiával, a matematikával, a tervezési feladatokkal, a történelemmel és az építőiparral. A kommunikációs nyelv az angol volt, így a CLIL-módszert is alkalmaztuk, amely a korábbi projekteknek köszönhetően már meghonosodott iskolánkban.

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt