MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná školský internát SPŠ stavebná

Školský internát

Školský internát je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl vychovnovzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
Školský internát je situovaný vedľa autobusovej stanice pri Slovenskej ústrednej hvezdárni. Od školy je vzdialený 400 metrov, alebo 5 minút pešej chôdze. Ubytovaní žiaci majú na každom poschodí k dispozícii študovňu vybavenú počítačmi, spoločnú chladničku a mikrovlnnú rúru. Izby sú riešené bunkovým systémom 3+4 so spoločným sociálnym zariadením. Na športové aktivity im slúži školská telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a futbalové ihrisko. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školského internátu.


Ďalšie odkazy


Oznam o spôsobe platby:
Platba za ubytovanie (30,-€) sa uhrádza mesačne vopred do 20.-ho na účet:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
BIC: SPSRSKBA
Platby za ubytovanie sa nevracajú. Žiak prihlásený na školský internát musí mať zaplatený celú sumu bez ohľadu na počet dní jeho neprítomnosti.


Free WiFi

Aktuality v Školskom internáte

Publikované:

Dňa 14.02.2024 o 17:00 hod. sa konalo v školskej jedálni Vyhodnotenie I. polroku života v ŠI.Ved. vych. V. Labancz informoval žiakov o stave a činnosti ŠI počas prvého polroku a vyhodnotil výchovnú časť resp. pochvaly a pokarhania skupinovými vedúcimi.Podujatia sa zúčastila aj p. zástupkyňa školy T. Peťkovská a p. uč. P. Macsanszký. Spoločne s ďalšími ...

Publikované:

V našom ŠI sme si užili aj tento rok vianočnú atmosféru ako sa patrí. Spoločne sme navštívili vianočné trhy v Hurbanove a dali sme si na zahriatie vianočný punč. S p. vych. J. Bajnóczyovou sme si upiekli sladké medovníčky a pri vianočnej rozprávke sme ich aj nápadito ozdobili. Po zdobení sme si dopozerali vianočný film a zjedli chutné medovníky. ...

Publikované:

V našom školskom internáte sme privítali aj tenrok Mikuláša tak ako sa patrí. Žiaci si pripravili pesničky, riekanky a básničky. Spoločne so žiakmi sme si užili tento večer plný smiechu a vianočnej hudby a rozdali sme po izbách každému sladkú odmenu. Žiakom sa táto naša tradícia veľmi páči a stretneme sa tu znova o rok.

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt