MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Publikované:

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do kampane na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi, ktorá sa niesla v duchu: "Sharni svoju krv a život Ti dá like". Sme veľmi hrdí na našich štvrtákov, ktorý boli ochotní darovať svoju krv a svojím ušľachtilým činom prispeli k záchrane životov. IV.A trieda: Dibusz T., ...

Publikované:

V škole sme nedávno privítali novú šachovú hviezdu, žiačku prvého ročníka, Mariku Kovaříkovú, ktorá svojím talentom a oddanosťou priniesla našej škole povesť šachovej základne. Dňa 29. novembra 2023 dosiahla naša žiačka I.A triedy pozoruhodné úspechy na Školských Majstrovstvách Nitrianskeho kraja v zrýchlenom šachu jednotlivcov ...

Publikované:

Dňa 21.a 22.11. 2023 sme organizovali ku Dňa študentov športové a kultúrne stretnutie družobných školských internátov a škôl. Zúčastnili sa žiaci a vychovávatelia z maďarského Szentesu, Szőnyu a Győru. Dievčenský futbalový turnaj prebehlo 21.11.2023. Naše mužstvo skončilo na druhom mieste. Po futbale bola v jedálni ...

Publikované: | Kategória:

Druhá nadnárodná projektová mobilita zamestnancov svojím obsahom nadväzovala na prvé projektové stretnutie, ktoré sa odohrávalo na Krétskej univerzite. Zámerom mobility bola opäť výmena príkladov dobrej praxe, získanie know-how a inšpirácie na vzdelávacie aktivity STEAM, posilnenie využívania technológií efektívnym ...

Publikované:

V dňoch od 26.10.2023 až do 28.10.2023 sa konalo druhé nadnárodné stretnutie koordinátorov v rámci projektu. Cieľom stretnuti bolo vyhodnotiť ukončené projektové aktivity, manažment projektu, implementáciu projektových výstupov, následné aktivity, dopad na organizácie a jednotlivých účastníkov. V neposlednom rade sa ...

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt