MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Publikované:

Naši žiaci sa 23.5.2024 zúčastnili na atletickej súťaži organizovanou SOŠ Ta M Hurbanovo. Po kvalitných výkonoch jednotlivcov obsadili celkovo 3.miesto.

Reprezentovali nás:

  • Norbert Moyzes - beh na 60m,
  • Tibor Mayer - vrh guľou
  • Batka Atilla - skok do diaľky
  • Marcel ...
Publikované:

Druhý májový týždeň sme absolvovali krátkodobú vzdelávaciu aktivitu žiakov v Helsinkách, vo Fínsku. Cieľom pracovného stretnutia bola implementácia princípov STEAM vo vyučovacom procese. Každá partnerská škola pripravila praktickú ukážku STEAM vyučovacej hodiny. Náš tím si zvolil tému betón a jeho multidisciplinárne ...

Publikované:

Súťaž sa konala na 25.4.2024 na SOŠ OaS v Komárne. Z našej školy nás reprezentovali 3 dievčatá a 13 chlapcov. Suverénnou víťazkou sa stala žiačka našej školy Eva Vávrová, a druhé miesto obsadila tak isto naša žiačka Gyenes Vivien. Všetkým reprezentantom ďakujeme a blahoželáme za pekné výsledky a predvedené výkony.

Mgr. ...

Publikované:

Nagy megtiszteltetés érte iskolánkat, hogy újra résztvehettünk az ARANYCSAPAT KUPÁN Komáromban Pallag György barátunk meghívására. A Kárpát-medencei teremlabdarúgó torna fő védnöke Dr. Lomnici Zoltán az Aranycsapat Testület elnöke, védnökei pedig Mgr. Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere és Dr. Molnár Attila, ...

Publikované:

Dňa 18. apríla sa konala dobročinná zbierka Ligy proti rakovine. Do našej školy zavítali žiaci - dobrovoľníci zo ZŠ v Hurbanove v sprievode svojej pani učiteľky Mgr. J. Moravčíkovej. Ich návšteva umožnila študentom i zamestnancom našej školy zapojiť sa do tejto šľachetnej činnosti. Dúfajme, že toto spoločné snaženie ...

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt