MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Publikované:

Akreditované projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Tradícia, ktorá mení školu k lepšiemu. Momentálne 15 žiakov našej školy absolvuje trojtýždňovú vzdelávaciu mobilitu v partnerskej inštitúcii Vitalis, Schkeuditz Nemecko. Okrem vzdelávacieho modulu Smart Home, ktorý zahŕňa ...

Publikované:

Deň zdravej školy 2023 s názvom „Rozhýbme školu“. Tradičný športový deň organizovaný školským parlamentom, na ktorom nemohla chýbať dobrá nálada, vynikajúca hudba, občerstvenie, melóny, klobásky a ani slaninka. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou neziskovej organizácie Staviteľ n.o. a z tombolového príspevku ...

Publikované:

Žiaci 1. ročníka sa v rámci predmetu stavebné materiály-cvičenie zúčastnili odbornej exkurzii v betonárke firmy KOREKT v Komárne. Počas návštevy mohli pozrieť komplexnú technológiu výroby rôzneho typu betónu. Žiaci dostali ukážku aj z kontroly kvality betónu a technologického riadenia systému výroby. Touto cestou ďakujeme ...

Publikované:

PaedDr. Erzsébet Kálácska, učiteľka našej školy s aprobáciou matematika - deskriptívna geometria získala vysoko hodnostné štátne vyznamenanie, cenu „Németh László“ od ministra vnútra Maďarskej republiky, pána Dr. Sándora Pintéra, ako uznanie za jej dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu a formovanie harmonickej osobnosti ...

Publikované:

V Nových Zámkoch sa dňa 02.06.2023 uskutočnilo obvodné kolo súťaže „Župná kalokagatia – Mladý záchranár“. Súťaže sa zúčastnilo 15 stredných škôl vrátane gymnázií z Komárňanského a Novozámockého okresu. V tejto veľkej konkurencii sa našim žiakom podarilo vybojovať po roku opäť 1. miesto a postúpiť do regionálneho kola, ...

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt